LANTARENVENSTER

LANTARENVENSTER

Stages

Stagelopen bij LantarenVenster

LantarenVenster heeft diverse plekken voor stagiairs. Afgezien van losse projecten voor studenten willen we door het jaar heen vier tot zes studenten van MBO-, HBO- of universitair niveau de gelegenheid bieden om werkervaring op te doen of een onderzoek te verrichten binnen een leuke, dynamische werkomgeving.

LantarenVenster wil graag meewerken aan de ontwikkeling van young professionals. We zien de instroom van jonge mensen in onze organisatie als een verrijking.

We zoeken twee stagiairs vanaf februari 2018:

Stage marketing & communicatie

Stage programma & productie

Wat biedt LantarenVenster stagiairs

• De stagiair krijgt een stageovereenkomst waarin de afspraken en de rechten en plichten tussen alle partijen worden vastgelegd. In de regel betreft dit een overeenkomst opgesteld vanuit de opleiding van de stagiair.
• Iedere stagiair krijgt een vaste stagebegeleider binnen LantarenVenster. De stagebegeleiders hebben HBO of hoger werk- en denkniveau en werken minimaal één jaar voor LantarenVenster.
• De stagebegeleider bespreekt vooraf het stageplan en de verwachte resultaten. Hij heeft regelmatig voortgangs- en beoordelingsgesprekken met de stagiair en indien gewenst met de verantwoordelijk docent.
Na afloop van de stage beoordeelt de begeleider het stageverslag of onderzoeksrapport.
• Iedere stagiair heeft de mogelijkheid om een eigen project of onderzoek te doen.
• De stagiair ontvangt een stagevergoeding van € 150,00 bruto per maand bij een stage van 36 uur per week. Indien het om minder uren gaat, is bovengenoemd bedrag naar rato.
• Elke stagiair heeft de mogelijkheid om gratis naar de film en/of een jazzconcert te gaan.
• LantarenVenster biedt de volgende stageplekken aan voor de periode september tot februari en februari tot juli voor minimaal 32 uur per week:

  • Film- en muziekprogrammering, marketing en publiciteit
  • Secretariaat
  • Theatertechniek voor minimaal 3 - en maximaal 12 maanden. Minimaal 24 uur per week.

Wat verwacht LantarenVenster van stagiairs

• De stagiair moet in principe minimaal vijf maanden beschikbaar zijn voor een stage (behalve bij theatertechniek).
• De stagiair is bij voorkeur tweede- of derdejaars student MBO of derde- of vierdejaars student HBO of universiteit.
• De stagiair heeft voor een derde van zijn tijd een eigen project, werkt voor een derde van zijn tijd als assistent van de stagebegeleider en verricht in de resterende tijd ondersteunende werkzaamheden op een van de andere afdelingen. Mogelijk een dag per week op het secretariaat om o.a. het telefoonverkeer af te handelen.
• Stagiairs kunnen zich het gehele jaar door aanmelden door middel van een korte, bondige brief, vergezeld van een actueel cv. Men geeft duidelijk en gemotiveerd aan welke afdeling of plek in de organisatie de interesse uitgaat en waar de stage/afstudeeropdracht uit moet bestaan.
• Aanmelden kan via de HR-adviseur natasja@lantarenvenster.nl

LantarenVenster is een erkend leerbedrijf.

Erkend leerbedrijf

Vandaag

Nieuws

FILM, MUZIEK EN DEBAT MET ARMINIUS

Op 23 november komen de Israëlische singer-songwriter David Broza & Mira Awad naar Rotterdam Lees meer

THE BEST OF IDFA ON TOUR

Voorverkoop gestart! En nog veel meer IDFA-documentaires in LantarenVenster. Lees meer

NIEUW SEIZOEN EXHIBITION ON SCREEN

Gerenommeerde tentoonstellingen van galeries en musea over de hele wereld in de bioscoop. Lees meer

Volg ons

NIEUWSBRIEF? JA!