LANTARENVENSTER

LANTARENVENSTER

Informatie Geefwet

Stichting LantarenVenster is door de belastingdienst officieel aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) Culturele Instelling (CI).
Dit betekent dat LantarenVenster valt onder de per 1-1-2012 vastgestelde fiscale faciliteiten voor een ANBI-CI. Zowel de eenmalige gift als het Vriendenlidmaatschap van LantarenVenster zijn aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. Ook voor zakelijk partners is er fiscaal voordeel.

Giften door particulieren - inkomstenbelasting
Giften van particulieren aan LantarenVenster kunnen van de belastingaangifte worden afgetrokken. Voorwaarde is dat de gift minimaal 1% van het gezamenlijke inkomen van u en uw partner is met een minimum van € 60,00. Maximaal mag de gift 10% van het gezamenlijke inkomen van u en uw partner bedragen.

Ook is er nog een multiplier. De gift mag met een multiplier van 25% verhoogd worden (voor de belastingaangifte), met een maximum van € 1.250,00. Met deze multiplier kunnen particulieren 25% extra aftrekken van hun gift aan een erkende culturele instelling (ANBI-CI). De multiplier bestaat sinds 1 januari 2012 en kan over max. € 5.000,00 aan giften per jaar aan culturele instellingen worden toegepast. Een gift van van € 1.000,00 is dan voor € 1.250,00 aftrekbaar van uw drempelinkomen.

De aangifte inkomstenbelasting over 2013 doet men in 2014. Dus giften die je nog in 2013 doet, geef je voor 1 april 2014 op bij de belasting.

Giften door NV, BV, stichting of vereniging - vennootschapsbelasting
Het is ook voor de vennootschapsbelasting fiscaal voordelig om een gift te doen aan een CI. Er is geen drempel voor deze aftrekmogelijkheid, maar wel een plafond. De aftrek is ten hoogste 50% van de winst met een maximum van € 100.000,-.

De Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb) kent ook een multiplier. De multiplier bedraagt voor de vennootschapsbelasting 1,5 en is dus niet gelijk aan de multiplier voor de inkomstenbelasting. Een gift kan derhalve voor de vennootschapsbelasting met 50% worden verhoogd. Ook wordt er aan deze verhoging een maximum gesteld. De vennootschapsbelasting kent een maximale verhoging van € 2.500,00, hetgeen betekent dat – evenals bij de inkomstenbelasting – de multiplier maximaal bij een gift van € 5.000,00 kan worden toegepast.

De multiplier voor zowel de inkomstenbelasting als de vennootschapsbelasting geldt voor een periode van vijf jaar en vervalt daarom op 1 januari 2017.

Mocht u nog vragen hebben over de mogelijkheden van de fiscale aftrek van uw gift aan LantarenVenster dan kunt u natuurlijk per mail of telefonisch contact opnemen. Wij zullen dan, eventueel na raadpleging van onze fiscalist, uw vragen zo goed mogelijk beantwoorden.

Enkele veel voorkomende vragen:

Wat doet LantarenVenster met mijn gift?
Nu de culturele sector door de bezuinigingen wordt aangemoedigd om op andere wijze haar activiteiten te bekostigen, heeft de wetgever ook vanaf 1-1-2012 ruimte in de belastingwet gemaakt voor de steun van bedrijven of particulieren. Ook LantarenVenster is gekort op haar subsidies. LantarenVenster is slechts voor dertig procent afhankelijk van subsidies. Deze subsidies zijn voor de kerntaken film en muziek. Minder subsidie betekent ook dat er minder financiële armslag is voor de speciale film- en muziekprogramma’s en talentontwikkeling. De financiële steun die LantarenVenster ontvangt van de Vrienden zal worden besteed aan de speciale film- en muziekvoorstellingen en talentontwikkeling. Via nieuwsbrieven houden wij de gevers op de hoogte van de besteding van hun bijdrage.

Wat is de multiplier?
LantarenVenster is ANBI-CI. Dit betekent dat er voor alle giften, zowel voor de gewone als de periodieke, tot en met 2017 een verhoging van het aftrekbare bedrag mogelijk is door de zogeheten multiplier van 125% tot een maximum van € 1.250,00. Dit betekent dat de verhoging van 25% wordt toegepast over maximaal € 5.000,00 van de aan de culturele instellingen gedane giften. Voorbeeld: bij schenking aan een ANBI-CI instelling van € 1.000,-, er van uitgaande dat donateur in de 52% schijf van box 1 valt, betaalt de gever uiteindelijk zelf € 480,00. Door toepassing van de multiplier betaalt gever nog maar € 350,00. Een voorwaarde voor het gebruik van de multiplier is dat de Instelling een ANBI is met toevoeging CI.

Wat is aanvaardbaar voor de fiscus als tegenprestatie?
LantarenVenster heeft, mede op basis van vergelijking met andere culturele instellingen met programma’s voor vrienden en leden/partners, haar aanbod zo opgebouwd dat deze in waarde niet meer dan 15% van de gift betreft. LantarenVenster zal de belastingdienst informatie verstrekken over het programma van giften en de daaraan verbonden tegenprestaties.

Is er een notariële akte nodig voor de aftrek van een gift?
Voor een periodieke gift is nu nog een notariële akte nodig. De periodieke gift, in tegenstelling tot de gewone gift, is zonder drempel of plafond aftrekbaar van het inkomen. Periodieke giften zijn giften in de vorm van vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen. Voor de belastingaftrek dient de gift middels een notariële akte te worden vastgelegd. Wij informeren u hier graag verder over en verzorgen de uitwerking. Er zijn voor u geen kosten aan deze notariële akte verbonden. De verwachting is dat in 2014 de notariële akte wordt vervangen door een onderhandse akte. Een te downloaden voorbeeldovereenkomst wordt dan op de website van de belastingsdienst geplaatst. In 2014 zal de betreffende ANBI instelling ook aanvullende financiële gegevens op haar website moeten plaatsen zodat de belastingdienst voor de controle de giften beter kan aansluiten op de betreffende instellingen.
Voor gewone giften is geen notariele akte nodig.

Vandaag

  • Geen voorstellingen

Nieuws

THE BEST OF IDFA ON TOUR

Voorverkoop gestart! En nog veel meer IDFA-documentaires in LantarenVenster. Lees meer

NIEUW SEIZOEN EXHIBITION ON SCREEN

Gerenommeerde tentoonstellingen van galeries en musea over de hele wereld in de bioscoop. Lees meer

Volg ons

NIEUWSBRIEF? JA!