AFFR SHORTS: What is a House?

various directors

Vier korte films die de vele betekenissen van een huis onderzoeken. Hoe een huis iets kan zijn dat we nodig hebben, maar dat ook beklemmend kan zijn wanneer we niet aan onze trauma’s kunnen ontsnappen.

Four shorts which explore the many meanings of a house – how it can be something we need, but also its limits when we can’t escape our traumas.

House of Existence

Daar staat het dan, het huis, getekend met potlood. Het begint uit elkaar te vallen. De bakstenen komen los van de muur, de voordeur valt uit zijn scharnieren en de muren breken weg. Alles zakt weg in het eindeloze niets. Kamers worden zichtbaar. Meubels versplinteren, voorwerpen vallen op de grond en het dak glijdt eraf. Melancholie en de mogelijkheid om te vertrekken is het enige dat overblijft.

There it stands, the house, drawn in pencil. It begins to fall apart. Bricks come loose from the wall, the front door falls off its hinges and walls break away. Everything sinks into endless nothingness. A view of the rooms is exposed. Furniture shatters, objects fall to the floor and the roof slides off. Melancholia and the possibility of leaving is all that remains.

A HOME BY KOTĚRA

Václav Ševčík’s leidt ons rond door Villa Fröhlich in Černošice, één van de vroege ontwerpen van Jan Kotěra, sleutelfiguur in de moderne architectuur van de Bohemen. De enige bewoner van het zomerhuis denkt terug aan het uitzicht op de pijnbomen en het beklimmen van de heuvels, en toont een verborgen schilderij dat alleen zichtbaar is op oude beelden. Een ode aan een bijzonder huis en aan het verstrijken van de tijd.

In Václav Ševčík’s lovely ode to Villa Fröhlich in Černošice, one of the early designs by Jan Kotěra, a key figure of modern architecture in Bohemia, we are given a deeply personal tour. The summer home’s sole inhabitant reflects on the experience of looking at the pine trees through the window and climbing up the hills, and shares with us a hidden painting only visible in old footage. A beautiful meditation on a specific home through the passage of time.

Transience

Een man die bij de financiële crisis van 2008 alles verloor en het weinige dat hij nog had vergokte, slaapt op de grond. De camera zoomt uit totdat zichtbaar wordt dat hij naast een ‘anti-dakloosheidbank’ ligt. Hij is een protagonisten in het portret dat filmmaker en architect Matthew Ho maakte van mensen die in Hong Kong op straat leven. Een humane kijk op wat thuis betekent als je leven wordt bepaald door vergankelijkheid.

A man who lost everything in the 2008 crash, and gambled away what little he had left, makes his bed on the floor, only for the camera to pan back and reveal he is lying next to an anti-homelessness bench. He is one of four individuals in filmmaker and architect Matthew Ho’s portrait of people living on the streets of Hong Kong. A humane look at what home means when your life is defined by impermanence.

Retreat

De afgelopen twintig jaar zijn in Noord-Macedonië duizenden jonge mensen gerekruteerd om te werken in de keukens en wasserijen van Amerikaanse militaire bases in Afghanistan en Irak. Hun loon werd vervolgens door hun families thuis geïnvesteerd in de bouw van enorme villa’s en ander lucratief onroerend goed. Met het terugtrekken van de laatste troepen uit Afghanistan in 2021 keerden veel van de arbeiders terug naar huis. Zij namen hun trauma’s en oorlogservaringen mee. Filmmaakster Anabela Angelovska brengt de complexe verbanden tussen verre oorlogen en de dramatische gevolgen thuis in beeld.

Over the past twenty years, thousands of young people have been recruited in North Macedonia to work in the kitchens and laundries of US military bases in Afghanistan and Iraq. Their wages were then invested by their families back home in the construction of small palaces and lucrative real estate. With the withdrawal of the last troops from Afghanistan in 2021, many of the workers returned home – bringing with them their traumas and war experiences. Filmmaker Anabela Angelovska depicts the complex connections between supposedly far-off and abstract wars and their very real effects at home.

Deze voorstelling heeft al plaatsgevonden
  • filmspecial
various countries
75’

Vier korte films die de vele betekenissen van een huis onderzoeken. Hoe een huis iets kan zijn dat we nodig hebben, maar dat ook beklemmend kan zijn wanneer we niet aan onze trauma’s kunnen ontsnappen.

Four shorts which explore the many meanings of a house – how it can be something we need, but also its limits when we can’t escape our traumas.

House of Existence

Daar staat het dan, het huis, getekend met potlood. Het begint uit elkaar te vallen. De bakstenen komen los van de muur, de voordeur valt uit zijn scharnieren en de muren breken weg. Alles zakt weg in het eindeloze niets. Kamers worden zichtbaar. Meubels versplinteren, voorwerpen vallen op de grond en het dak glijdt eraf. Melancholie en de mogelijkheid om te vertrekken is het enige dat overblijft.

There it stands, the house, drawn in pencil. It begins to fall apart. Bricks come loose from the wall, the front door falls off its hinges and walls break away. Everything sinks into endless nothingness. A view of the rooms is exposed. Furniture shatters, objects fall to the floor and the roof slides off. Melancholia and the possibility of leaving is all that remains.

A HOME BY KOTĚRA

Václav Ševčík’s leidt ons rond door Villa Fröhlich in Černošice, één van de vroege ontwerpen van Jan Kotěra, sleutelfiguur in de moderne architectuur van de Bohemen. De enige bewoner van het zomerhuis denkt terug aan het uitzicht op de pijnbomen en het beklimmen van de heuvels, en toont een verborgen schilderij dat alleen zichtbaar is op oude beelden. Een ode aan een bijzonder huis en aan het verstrijken van de tijd.

In Václav Ševčík’s lovely ode to Villa Fröhlich in Černošice, one of the early designs by Jan Kotěra, a key figure of modern architecture in Bohemia, we are given a deeply personal tour. The summer home’s sole inhabitant reflects on the experience of looking at the pine trees through the window and climbing up the hills, and shares with us a hidden painting only visible in old footage. A beautiful meditation on a specific home through the passage of time.

Transience

Een man die bij de financiële crisis van 2008 alles verloor en het weinige dat hij nog had vergokte, slaapt op de grond. De camera zoomt uit totdat zichtbaar wordt dat hij naast een ‘anti-dakloosheidbank’ ligt. Hij is een protagonisten in het portret dat filmmaker en architect Matthew Ho maakte van mensen die in Hong Kong op straat leven. Een humane kijk op wat thuis betekent als je leven wordt bepaald door vergankelijkheid.

A man who lost everything in the 2008 crash, and gambled away what little he had left, makes his bed on the floor, only for the camera to pan back and reveal he is lying next to an anti-homelessness bench. He is one of four individuals in filmmaker and architect Matthew Ho’s portrait of people living on the streets of Hong Kong. A humane look at what home means when your life is defined by impermanence.

Retreat

De afgelopen twintig jaar zijn in Noord-Macedonië duizenden jonge mensen gerekruteerd om te werken in de keukens en wasserijen van Amerikaanse militaire bases in Afghanistan en Irak. Hun loon werd vervolgens door hun families thuis geïnvesteerd in de bouw van enorme villa’s en ander lucratief onroerend goed. Met het terugtrekken van de laatste troepen uit Afghanistan in 2021 keerden veel van de arbeiders terug naar huis. Zij namen hun trauma’s en oorlogservaringen mee. Filmmaakster Anabela Angelovska brengt de complexe verbanden tussen verre oorlogen en de dramatische gevolgen thuis in beeld.

Over the past twenty years, thousands of young people have been recruited in North Macedonia to work in the kitchens and laundries of US military bases in Afghanistan and Iraq. Their wages were then invested by their families back home in the construction of small palaces and lucrative real estate. With the withdrawal of the last troops from Afghanistan in 2021, many of the workers returned home – bringing with them their traumas and war experiences. Filmmaker Anabela Angelovska depicts the complex connections between supposedly far-off and abstract wars and their very real effects at home.