Integriteits- en gedragscode

Welkom bij LantarenVenster!

In onze integriteits- en gedragscode lees je hoe wij binnen LantarenVenster met elkaar omgaan. We streven naar een sociaal veilige (werk)omgeving waarin respect, samenwerking en integriteit centraal staan. In onze cultuur respecteren we en waarderen we elkaar en zijn eerlijkheid en verantwoordelijkheid de norm. Deze code geldt voor iedereen: personeel, bezoekers en artiesten die in ons pand werken en/of te gast zijn.

Bij overschrijding van de regels volgen formele waarschuwingen, vragen we je het pand te verlaten en/of doen we aangifte van het incident.

Wat te doen bij ongewenst gedrag?

Heb je last ondervonden van ongewenst gedrag bij LantarenVenster? Meld het bij ons. Stuur een bericht naar mail@lantarenvenster.nl.

Respectvol gedrag
We discrimineren, intimideren, pesten of beledigen anderen niet. Respectloos gedrag wordt niet getolereerd.

Discriminatie
Een ongelijke behandeling op basis van gender, ras, religie, seksuele geaardheid, leeftijd, nationaliteit, etniciteit, handicap of andere persoonlijke kenmerken is niet toegestaan.

Fysiek contact
Fysiek contact, zoals aanrakingen zonder toestemming, is niet toegestaan.

(Verbaal) geweld
Agressief taalgebruik is niet toegestaan. We schreeuwen, schelden of bedreigen niemand.

Pesten
Een ander met opzet kwetsen wordt niet getolereerd. We pesten en roddelen niet en we sluiten niemand bewust uit.

Seksuele intimidatie
Seksuele toenadering, opmerkingen, grappen, het bekijken en/of delen van pornografisch materiaal of ander gedrag van seksuele aard is niet toegestaan.

Intimidatie
Anderen verbaal en non-verbaal in een hoek drijven en het inzetten van de machtspositie om zaken af te dwingen is niet toegestaan.

Privacy en vertrouwelijkheid
We respecteren de privacy en vertrouwelijkheid van anderen. Het delen van persoonlijke informatie over een ander zonder toestemming is niet toegestaan.

Click here for an english version of our Code of Integrity and Behaviour.