A Decent Home

Sara Terry

A Decent Home toont de sociale en economische problemen van bewoners van vakantieparken die zich nergens anders huisvesting kunnen veroorloven dan in een oude stacaravan. Ze vechten voor hun dromen – en hun leven – terwijl private equityfondsen en investeerders parken opkopen, torenhoge rendementen op hun investeringen behalen, en elke cent stageld uit de bewoners persen voor het stukje land waar ze op wonen. A Decent Home, dat zich afspeelt in het archetypisch Amerikaanse landschap van stacaravanparken, richt zich op de inwoners van Denver Meadows in Colorado, die proberen te voorkomen dat hun trailerpark wordt gesloten door de eigenaar die het land wil verkopen voor miljoenen. De film bestudeert urgente kwesties van ongelijkheid en betaalbare huisvesting – de groeiende gebreken van een haperend systeem – door op zoek te gaan naar de verhalen van de bewoners van Denver Meadows en andere parken in het land.

A Decent Home addresses urgent issues of class and economic immobility through the lives of mobile home park residents who can’t afford housing anywhere else. They are fighting for their dreams – and their lives – as private equity firms and wealthy investors buy up parks, making sky-high returns on their investments while squeezing every last cent out of the mobile home owners who must pay rent for the land they live on. Unfolding across the distinctly American landscape of mobile home parks, A Decent Home focuses on the residents of Denver Meadows in Colorado, who are trying to save their low-income park from being shut down by an owner who wants to rezone the land and sell it for millions. The film examines urgent issues of inequity and affordable housing – the growing flaws of a faltering system – through the stories of the residents of Denver Meadows as well as residents of other parks across the country.
Deze voorstelling heeft al plaatsgevonden
  • filmspecial
United States
2021
86’
Spanish, English gesproken
Engels ondertiteld

A Decent Home toont de sociale en economische problemen van bewoners van vakantieparken die zich nergens anders huisvesting kunnen veroorloven dan in een oude stacaravan. Ze vechten voor hun dromen – en hun leven – terwijl private equityfondsen en investeerders parken opkopen, torenhoge rendementen op hun investeringen behalen, en elke cent stageld uit de bewoners persen voor het stukje land waar ze op wonen. A Decent Home, dat zich afspeelt in het archetypisch Amerikaanse landschap van stacaravanparken, richt zich op de inwoners van Denver Meadows in Colorado, die proberen te voorkomen dat hun trailerpark wordt gesloten door de eigenaar die het land wil verkopen voor miljoenen. De film bestudeert urgente kwesties van ongelijkheid en betaalbare huisvesting – de groeiende gebreken van een haperend systeem – door op zoek te gaan naar de verhalen van de bewoners van Denver Meadows en andere parken in het land.

A Decent Home addresses urgent issues of class and economic immobility through the lives of mobile home park residents who can’t afford housing anywhere else. They are fighting for their dreams – and their lives – as private equity firms and wealthy investors buy up parks, making sky-high returns on their investments while squeezing every last cent out of the mobile home owners who must pay rent for the land they live on. Unfolding across the distinctly American landscape of mobile home parks, A Decent Home focuses on the residents of Denver Meadows in Colorado, who are trying to save their low-income park from being shut down by an owner who wants to rezone the land and sell it for millions. The film examines urgent issues of inequity and affordable housing – the growing flaws of a faltering system – through the stories of the residents of Denver Meadows as well as residents of other parks across the country.