Archiprix International

gereduceerde prijs / reduced ticket: € 5
geen kortingen / no reductions

In Ahmedabad, India, werkten ruim honderd van ’s werelds beste afstudeerders samen gedurende de workshops die Archiprix in samenwerking met CEPT university organiseerde. De workshops met als titel Making Habitat ? Megacity, Micronarratives gaan in op actuele opgaven die spelen in Ahmedabad en die exemplarisch zijn voor veel wereldsteden. In de 45 minuten durende film Archiprix International Ahmedabad laten Arne Verbrugh en Christiaan van Schermbeek zien wat er gebeurt als je de beste jonge ontwerpers samenbrengt in de dynamische metropool Ahmedabad.

More than 100 of the world’s best graduating students worked together during workshops organized by Arichiprix in collaboration with CEPT university in Ahmedabad, India. Entitled ‘Making Habitat ? Megacity, Micronarratives’, the workshops explore current issues in Ahmedabad that are exemplary for many world cities. In the 45-minute film Archiprix International Ahmedabad, Arne Verbrugh and Christiaan van Schermbeek show what happens when you bring together the best young designers in the dynamic metropolis of Ahmedabad.

Deze voorstelling heeft al plaatsgevonden
  • filmspecial
60’

gereduceerde prijs / reduced ticket: € 5
geen kortingen / no reductions

In Ahmedabad, India, werkten ruim honderd van ’s werelds beste afstudeerders samen gedurende de workshops die Archiprix in samenwerking met CEPT university organiseerde. De workshops met als titel Making Habitat ? Megacity, Micronarratives gaan in op actuele opgaven die spelen in Ahmedabad en die exemplarisch zijn voor veel wereldsteden. In de 45 minuten durende film Archiprix International Ahmedabad laten Arne Verbrugh en Christiaan van Schermbeek zien wat er gebeurt als je de beste jonge ontwerpers samenbrengt in de dynamische metropool Ahmedabad.

More than 100 of the world’s best graduating students worked together during workshops organized by Arichiprix in collaboration with CEPT university in Ahmedabad, India. Entitled ‘Making Habitat ? Megacity, Micronarratives’, the workshops explore current issues in Ahmedabad that are exemplary for many world cities. In the 45-minute film Archiprix International Ahmedabad, Arne Verbrugh and Christiaan van Schermbeek show what happens when you bring together the best young designers in the dynamic metropolis of Ahmedabad.