Greyland

Alexandra Sicotte Levesque

Youngstown, een voormalige staalfabrieksstad, wordt gezien als een barometer voor het sociaal-economisch klimaat in de Verenigde Staten. De stad kende al vroeg economische groei en welvaart, maar raakte ook als eerste in verval. Greyland, vernoemd naar een gemeenschappelijke grassroots ruimte, volgt twee personen gedurende een periode van zes jaar: Amber, een jonge moeder en activist, die zo zelfvoorzienend mogelijk wil zijn, en Rocco, die overleeft door op zoek te gaan naar waardevolle dingen tussen afval. Beiden proberen Youngstown nieuw leven in te blazen, hetzij door mensen terug te brengen naar een verlaten, ooit welvarende woonwijk, hetzij door cultuur te herintroduceren in de levenloze binnenstad. Beiden worstelen met het idee om te vertrekken, maar besluiten te blijven en mee te helpen om de situatie te verbeteren. In de loop der jaren verliezen ze het grootste deel van hun idealisme. Greyland verdwijnt, de lokale politiek faalt, Trump wordt gekozen en mensen trekken weg. Met een ontnuchterende kijk op de mislukkingen van politiek en industrie, is de film een belangrijke herinnering aan de essentiële behoefte aan gemeenschap.

Youngstown, a former steel mill city, is described as a barometer for the United States. The city experienced prosperity very quickly, but was also the first to go into decline. Greyland, named after a grassroots communal space, follows two individuals over a period of six years: Amber, a young mother and activist, who wants to be as self-sufficient as possible, and Rocco, who survives by scavenging for things of value among the rubbish of people’s lives. Both are trying to revitalize Youngstown, either by drawing people back to an abandoned, once wealthy residential area, or by reintroducing culture to the lifeless downtown. Both struggle with the notion of leaving, but intend to stay and help improve things. Over the years they lose most of their idealism. Greyland disappears, local politics fail, Trump gets elected, and people move away. A sobering look at the failures of politics and industry, and an urgent reminder of the essential need for community.

Deze voorstelling heeft al plaatsgevonden
  • filmspecial
Canada, Verenigde Staten
2021
77’
Engels gesproken

Youngstown, een voormalige staalfabrieksstad, wordt gezien als een barometer voor het sociaal-economisch klimaat in de Verenigde Staten. De stad kende al vroeg economische groei en welvaart, maar raakte ook als eerste in verval. Greyland, vernoemd naar een gemeenschappelijke grassroots ruimte, volgt twee personen gedurende een periode van zes jaar: Amber, een jonge moeder en activist, die zo zelfvoorzienend mogelijk wil zijn, en Rocco, die overleeft door op zoek te gaan naar waardevolle dingen tussen afval. Beiden proberen Youngstown nieuw leven in te blazen, hetzij door mensen terug te brengen naar een verlaten, ooit welvarende woonwijk, hetzij door cultuur te herintroduceren in de levenloze binnenstad. Beiden worstelen met het idee om te vertrekken, maar besluiten te blijven en mee te helpen om de situatie te verbeteren. In de loop der jaren verliezen ze het grootste deel van hun idealisme. Greyland verdwijnt, de lokale politiek faalt, Trump wordt gekozen en mensen trekken weg. Met een ontnuchterende kijk op de mislukkingen van politiek en industrie, is de film een belangrijke herinnering aan de essentiële behoefte aan gemeenschap.

Youngstown, a former steel mill city, is described as a barometer for the United States. The city experienced prosperity very quickly, but was also the first to go into decline. Greyland, named after a grassroots communal space, follows two individuals over a period of six years: Amber, a young mother and activist, who wants to be as self-sufficient as possible, and Rocco, who survives by scavenging for things of value among the rubbish of people’s lives. Both are trying to revitalize Youngstown, either by drawing people back to an abandoned, once wealthy residential area, or by reintroducing culture to the lifeless downtown. Both struggle with the notion of leaving, but intend to stay and help improve things. Over the years they lose most of their idealism. Greyland disappears, local politics fail, Trump gets elected, and people move away. A sobering look at the failures of politics and industry, and an urgent reminder of the essential need for community.