Verblijvend in Rotterdam
Marieke van der Lippe, Rosh Abdelfatah

Voor de Syrische vluchteling is het leven in Rotterdam niet gekozen maar door het noodlot bepaald. Vervreemd van eigen cultuur en achtergrond verblijven zij in een stad waar alles anders is. Muziek, rituelen, de pure waarneming van een kind en de poëzie van de Syrische dichter Adnan Alaoda maken dit gevoel van ontheemd zijn tastbaar.

For the Syrian refugee, life in Rotterdam was not chosen but determined by fate. Alienated from their own culture and background they stay in a city where everything is different. Music, rituals, the pure perception of a child and the poetry of the Syrian poet Adnan Alaoda make this sense of displacement tangible.

Deze voorstelling heeft al plaatsgevonden
  • filmspecial
Nederland
60’
Arabisch/Koerdisch/Nederlands gesproken
Nederlands ondertiteld

Voor de Syrische vluchteling is het leven in Rotterdam niet gekozen maar door het noodlot bepaald. Vervreemd van eigen cultuur en achtergrond verblijven zij in een stad waar alles anders is. Muziek, rituelen, de pure waarneming van een kind en de poëzie van de Syrische dichter Adnan Alaoda maken dit gevoel van ontheemd zijn tastbaar.

For the Syrian refugee, life in Rotterdam was not chosen but determined by fate. Alienated from their own culture and background they stay in a city where everything is different. Music, rituals, the pure perception of a child and the poetry of the Syrian poet Adnan Alaoda make this sense of displacement tangible.

Reserveren

De voorstelling is gratis toegankelijk, we verzoeken je wel een plaats te reserveren. Het kaartje kun je uiterlijk een half uur voor aanvang afhalen. Je hebt geen kortingspas nodig.