A Pile of Ghosts
Intro by Han Zang
Ella Raidel

Voorafgaand aan de film geeft Han Zang een korte introductie.

Wat is er echt en wat niet in een gekopieerde stad? Ella Raidel maakte een indringend gefilmde spook(stad)film in hedendaags China waarin acteurs en gewone mensen, sets en stadsopnames door elkaar heen lopen. Spelen de makelaars, bouwvakkers en investeerders niet ook gewoon een spel? Wat blijft er nog over aan realiteit in een wereld die door de grillen van het kapitalisme beheerst wordt? A Pile of Ghosts is een mysterieuze puzzel waarin de grens tussen feit en fictie steeds meer vervaagt. In deze vreemde wereld, onderhevig aan speculatie, lijkt het eigenlijk niet zo veel meer uit te maken.

What is real and what isn’t in a replicated city? Ella Raidel made this penetrating ghost-town film in contemporary China, interweaving actors and ordinary people, sets and footage of the city. Aren’t the real estate agents, construction workers and investors simply playing a game? What remains of reality in a world dominated by the vagaries of capitalism? A Pile of Ghosts is a mysterious puzzle where the dividing line between fact and fiction becomes increasingly blurred. In this strange world, subjected to speculation, it actually doesn’t seem to matter anymore.

Deze voorstelling heeft al plaatsgevonden
  • filmspecial
Oostenrijk, Singapore
2021
70’

Voorafgaand aan de film geeft Han Zang een korte introductie.

Wat is er echt en wat niet in een gekopieerde stad? Ella Raidel maakte een indringend gefilmde spook(stad)film in hedendaags China waarin acteurs en gewone mensen, sets en stadsopnames door elkaar heen lopen. Spelen de makelaars, bouwvakkers en investeerders niet ook gewoon een spel? Wat blijft er nog over aan realiteit in een wereld die door de grillen van het kapitalisme beheerst wordt? A Pile of Ghosts is een mysterieuze puzzel waarin de grens tussen feit en fictie steeds meer vervaagt. In deze vreemde wereld, onderhevig aan speculatie, lijkt het eigenlijk niet zo veel meer uit te maken.

What is real and what isn’t in a replicated city? Ella Raidel made this penetrating ghost-town film in contemporary China, interweaving actors and ordinary people, sets and footage of the city. Aren’t the real estate agents, construction workers and investors simply playing a game? What remains of reality in a world dominated by the vagaries of capitalism? A Pile of Ghosts is a mysterious puzzle where the dividing line between fact and fiction becomes increasingly blurred. In this strange world, subjected to speculation, it actually doesn’t seem to matter anymore.

Let op: de volgende ticketsoorten zijn alleen via de website van AFFR te bestellen:

  • Club Fountainhead-pas
  • Club Fountainhead-tickets
  • Gast-tickets

De vaste ticketprijs voor AFFR is € 11,50. Een gereduceerde prijs van € 8,- geldt voor:

  • Club Fountainhead
  • Cineville
  • CJP
  • Collegekaart