AFFR SHORTS: Extra Muros

various directors

Hoewel steden meestal de neiging hebben om in de schijnwerpers te staan, gebeurt er veel in de ruimtes buiten de stad: die randgebieden, infrastructuren, productielandschappen en plattelandsdorpen vormen de focus van dit korte programma. Met: When the mountain rumbles (28’), Aralkum (14’), For sale (7’) and The unofficial countryside (17’).

When the Mountain Rumbles – Director: Alba Bresolí Aliberch (’28)

Ontroerend portret van drie broers die hun leven doorbrachten als schaapsherders in een vervallen en verlaten dorp in de Spaanse regio Aragon. Nadat hun dorp in 1959 al onteigend was door dictator Franco dreigt er nu een definitief vonnis voor de prachtige ruïne die het inmiddels is geworden. De broers moeten weg omdat er een snelweg dwars door het dorp wordt aangelegd. Een moderne sage over de botsing tussen twee culturen. De broers klampen zich aan elkaar vast, maar gaan ze ook dit overleven?

Moving portrait of three brothers who spent their lives as shepherds in a dilapidated and abandoned village in the Aragon region of Spain. After their village was dispossessed during the Franco dictatorship in 1959, a final sentence now looms for the splendid ruin it has become. The brothers must leave because a motorway is planned right through the village. A modern saga about the clash of two cultures. The brothers cling to one another, but will they survive this?

Aralkum – Director: Daniel Asadi Faezi, Mila Zhluktenko (’13)

Vroeger was het een zee, die een zesde van de vis van de Sovjet-Unie voorzag. Nu is het een vervuilde woestijn met de voormalige vissersvloot die roesten op wat ooit de zeebodem was. De onverzadigbare behoefte aan irrigatie van de Oezbeekse katoenvelden heeft geleid tot een van de grootste milieurampen in de recente geschiedenis: de verwoestijning van het Aralmeer. Nu de vissen, vogels en uiteindelijk de roofdieren verdwenen zijn, is de saxaul-struik de enige plant die groeit in Aralkum, de Aralwoestijn. Dit spookachtige, winderige landschap is de thuisbasis van Uralbay Utegenov, een voormalige visser die getuige is geweest van de catastrofe. Filmmakers Daniel Asadi Faezi en Mila Zhluktenko hebben een krachtige reflectie op de verreikende gevolgen van menselijke hebzucht gemaakt. Ze roepen op tot het keren van de golven.

It used to be a sea, providing a sixth of the Soviet Union’s fish, but it’s now a polluted desert with the former fishing fleet rusting on what was once the seabed. The insatiable need to irrigate Uzbekistan’s cotton fields led to one of the biggest environmental disasters in recent history: the desertification of the Aral Sea. With fish, birds and eventually predators gone, saxaul shrub is the only plant that grows in Aralkum, the Aral Desert. This ghostly, windswept landscape is home to Uralbay Utegenov, a former fisherman who has witnessed the catastrophe and is still there. Filmmakers Daniel Asadi Faezi and Mila Zhluktenko have created a powerful reflection on the far-reaching effects of human greed and call for reversing the waves.

FOR SALE – Director: César García Guerra (‘7 )

De 90-jarige Inés verliet op 24-jarige leeftijd haar dorp in het Spaanse Castilië en León. Ze liet een levendige landbouwgemeenschap achter en nam de prachtige herinneringen aan haar jeugd met zich mee. De heuvels die vroeger bebouwd waren, zijn nu overgenomen door bomen en er is bijna niemand meer te zien. Een persoonlijk verhaal dat staat voor de gevolgen van het krimpende platteland. Tevens een oproep om nieuw leven te geven aan deze plattelandsplekken die nu te koop staan.

Now 90 years old, Inés left her village in Castile and León at the age of 24. She left behind a vibrant agricultural community and took with her wonderful memories of childhood. The hills that used to be cultivated have now been overgrown by trees, and there is hardly anyone around anymore. A personal story that is emblematic of the effects of a shrinking countryside, and a call to breathe new life into these rural places that are now up for sale.

The Unofficial Countryside – Director: Jacob Cartwright, Nick Jordan (’17)

Tussen stad en het platteland liggen randen en zomen die stad noch natuur zijn te noemen. Dat ambigue karakter komt doordat deze gebieden zich aan het oog van plannenmakers en van het grote publiek onttrekken. In dit onontgonnen land gedijen flora en fauna, kleine en informele bedrijvigheid maar ook recreanten die hun ruimte buiten de stad zoeken. Juist door hun lange geschiedenis van ontkenning en verwaarlozing, zijn in deze plekken unieke kwaliteiten ontstaan. De documentaire is een lezing en waardering van deze zogenaamde edgelands rondom het Britse Manchester. De observatie wordt begeleid door een voice-over van Marion Shoards essay ‘Edgelands of Promise’.

Between the city and the countryside lie edges and fringes that are neither city nor nature. Out of sight of planners and the wider public, these outskirts acquire an ambiguous character. What thrives in this uncultivated landscape are flora and fauna, small-scale and informal activity, and also recreational use by those who seek space outside the city. Unique qualities arise in these areas precisely because of their long history of negation and neglect. The documentary is an appraisal and evaluation of these so-called edgelandsaround Manchester. The observation is accompanied by a voice-over of Marion Shoard’s essay ‘Edgelands of Promise’.

 

Deze voorstelling heeft al plaatsgevonden
  • filmspecial
various countries
2023
66’

Hoewel steden meestal de neiging hebben om in de schijnwerpers te staan, gebeurt er veel in de ruimtes buiten de stad: die randgebieden, infrastructuren, productielandschappen en plattelandsdorpen vormen de focus van dit korte programma. Met: When the mountain rumbles (28’), Aralkum (14’), For sale (7’) and The unofficial countryside (17’).

When the Mountain Rumbles – Director: Alba Bresolí Aliberch (’28)

Ontroerend portret van drie broers die hun leven doorbrachten als schaapsherders in een vervallen en verlaten dorp in de Spaanse regio Aragon. Nadat hun dorp in 1959 al onteigend was door dictator Franco dreigt er nu een definitief vonnis voor de prachtige ruïne die het inmiddels is geworden. De broers moeten weg omdat er een snelweg dwars door het dorp wordt aangelegd. Een moderne sage over de botsing tussen twee culturen. De broers klampen zich aan elkaar vast, maar gaan ze ook dit overleven?

Moving portrait of three brothers who spent their lives as shepherds in a dilapidated and abandoned village in the Aragon region of Spain. After their village was dispossessed during the Franco dictatorship in 1959, a final sentence now looms for the splendid ruin it has become. The brothers must leave because a motorway is planned right through the village. A modern saga about the clash of two cultures. The brothers cling to one another, but will they survive this?

Aralkum – Director: Daniel Asadi Faezi, Mila Zhluktenko (’13)

Vroeger was het een zee, die een zesde van de vis van de Sovjet-Unie voorzag. Nu is het een vervuilde woestijn met de voormalige vissersvloot die roesten op wat ooit de zeebodem was. De onverzadigbare behoefte aan irrigatie van de Oezbeekse katoenvelden heeft geleid tot een van de grootste milieurampen in de recente geschiedenis: de verwoestijning van het Aralmeer. Nu de vissen, vogels en uiteindelijk de roofdieren verdwenen zijn, is de saxaul-struik de enige plant die groeit in Aralkum, de Aralwoestijn. Dit spookachtige, winderige landschap is de thuisbasis van Uralbay Utegenov, een voormalige visser die getuige is geweest van de catastrofe. Filmmakers Daniel Asadi Faezi en Mila Zhluktenko hebben een krachtige reflectie op de verreikende gevolgen van menselijke hebzucht gemaakt. Ze roepen op tot het keren van de golven.

It used to be a sea, providing a sixth of the Soviet Union’s fish, but it’s now a polluted desert with the former fishing fleet rusting on what was once the seabed. The insatiable need to irrigate Uzbekistan’s cotton fields led to one of the biggest environmental disasters in recent history: the desertification of the Aral Sea. With fish, birds and eventually predators gone, saxaul shrub is the only plant that grows in Aralkum, the Aral Desert. This ghostly, windswept landscape is home to Uralbay Utegenov, a former fisherman who has witnessed the catastrophe and is still there. Filmmakers Daniel Asadi Faezi and Mila Zhluktenko have created a powerful reflection on the far-reaching effects of human greed and call for reversing the waves.

FOR SALE – Director: César García Guerra (‘7 )

De 90-jarige Inés verliet op 24-jarige leeftijd haar dorp in het Spaanse Castilië en León. Ze liet een levendige landbouwgemeenschap achter en nam de prachtige herinneringen aan haar jeugd met zich mee. De heuvels die vroeger bebouwd waren, zijn nu overgenomen door bomen en er is bijna niemand meer te zien. Een persoonlijk verhaal dat staat voor de gevolgen van het krimpende platteland. Tevens een oproep om nieuw leven te geven aan deze plattelandsplekken die nu te koop staan.

Now 90 years old, Inés left her village in Castile and León at the age of 24. She left behind a vibrant agricultural community and took with her wonderful memories of childhood. The hills that used to be cultivated have now been overgrown by trees, and there is hardly anyone around anymore. A personal story that is emblematic of the effects of a shrinking countryside, and a call to breathe new life into these rural places that are now up for sale.

The Unofficial Countryside – Director: Jacob Cartwright, Nick Jordan (’17)

Tussen stad en het platteland liggen randen en zomen die stad noch natuur zijn te noemen. Dat ambigue karakter komt doordat deze gebieden zich aan het oog van plannenmakers en van het grote publiek onttrekken. In dit onontgonnen land gedijen flora en fauna, kleine en informele bedrijvigheid maar ook recreanten die hun ruimte buiten de stad zoeken. Juist door hun lange geschiedenis van ontkenning en verwaarlozing, zijn in deze plekken unieke kwaliteiten ontstaan. De documentaire is een lezing en waardering van deze zogenaamde edgelands rondom het Britse Manchester. De observatie wordt begeleid door een voice-over van Marion Shoards essay ‘Edgelands of Promise’.

Between the city and the countryside lie edges and fringes that are neither city nor nature. Out of sight of planners and the wider public, these outskirts acquire an ambiguous character. What thrives in this uncultivated landscape are flora and fauna, small-scale and informal activity, and also recreational use by those who seek space outside the city. Unique qualities arise in these areas precisely because of their long history of negation and neglect. The documentary is an appraisal and evaluation of these so-called edgelandsaround Manchester. The observation is accompanied by a voice-over of Marion Shoard’s essay ‘Edgelands of Promise’.