AFFR Shorts: Going Up, Down and Beyond

various directors

Draaien, zoomen, duiken en tunnelen. In deze serie shorts verkennen we nieuwe en oude grenzen in de film.

Panning, zooming, swooping, tunnelling. In this series of shorts, we explore frontiers both old and new.

Misty Picture
Voordat de Twin Towers op 9/11 instortten, was hun beeld een visueel cliché geworden. De iconische gebouwen kwamen eindeloos voor in films die zich in de jaren tachtig en negentig in New York City afspeelden. In hun nieuwste found footage film creëren Christoph Girardet en Matthias Müller een enorme collage van Twin Tower scènes.

Before the Twin Towers collapsed on 9/11, their image had turned into a visual cliché. The iconic buildings featured endlessly in films set in New York City throughout the 1980s and 1990s. In their latest found footage short, Christoph Girardet and Matthias Müller create a vast collage of Twin Towers scene-stealing moments.

Minimal Sway While Starting My Way Up
Een intelligente lift ontdekt de wereld en neemt ons mee op een wilde rit van grote dieptepunten naar duizelingwekkende hoogten. Filmmaker Stéphanie Lagarde onderzoekt de onzichtbare verbanden tussen de megahoge toren, een speculatief object en het symbool van sociale, culturele en economische overheersing, en de diepe ondergrondse mijn, een plaats van extractie van natuurlijke rijkdom en koloniale uitbuiting.

As an intelligent elevator discovers the world, we are taken on a wild ride from the lowest of lows to dizzying heights. Filmmaker Stéphanie Lagarde explores the invisible links between the mega-tall tower, speculative object and symbol of social, cultural and economic domination, and the deep mine, a place of natural wealth extraction and colonial exploitation.

The Grannies
A small group of creatives play the computer game Red Dead Online together ‒ though they’re not actually playing the game as intended. Rather than completing the missions set in late-19th-century America, they set out like true pioneers towards the periphery of its playable world ‒ and beyond. Taking advantage of a glitch in the programming, they let themselves fall off the edge of the map. Marie Foulston’s short is a travelogue about a journey to another digital dimension.

Een kleine groep creatievelingen speelt samen het computerspel Red Dead Online, hoewel ze het spel niet echt spelen zoals bedoeld. In plaats van de missies die zich afspelen in het Amerika van de late 19e eeuw te voltooien, vertrekken ze als ware pioniers naar de grens van de speelbare wereld – en daarbuiten. Door gebruik te maken van een storing in de programmering, laten ze zich van de kaart vallen. De short van Marie Foulston is het verslag van een reis naar een andere digitale dimensie.

A Life On Mars
Sinds 2012 heeft NASA’s Marsrover Curiosity een half miljoen foto’s teruggestuurd naar de aarde. Afzonderlijk tonen deze afbeeldingen het Mars-terrein en adembenemende panorama’s, en maken ze opwindende wetenschappelijke ontdekkingen mogelijk – essentiële kennis voor toekomstige bemande missies naar Mars. Maar wanneer deze beelden in sequentie worden afgespeeld, rijst de vraag: hoe voelt het om alleen te zijn op een buitenaardse planeet? Deze korte documentaire is opgebouwd uit onbewerkte afbeeldingen en audio afkomstig van het open-dataproject van NASA. Het toont de verborgen momenten – van opwinding, buitenaardse zonsondergangen, stuifzand, eenzaamheid en zelfs veroudering – die de mensheid ooit op Mars zou kunnen ervaren.

Since 2012, NASA’s Mars rover Curiosity has transmitted half a million photos back to Earth. Separately, these images show the Martian terrain and breathtaking panoramas, and enable exciting scientific discoveries ‒ essential knowledge for future manned missions to Mars. But when these images are played in sequence, a question arises ‒ how does it feel to be alone on an alien planet? Constructed entirely from raw images and audio sourced from NASA’s open-data project, this short documentary digs through Curiosity’s nine-year history on Mars to find the hidden moments ‒ of excitement, alien sunsets, shifting sands, solitude and even aging ‒ the things humankind may one day experience first-hand on Mars.

Our Ark
Nu het technologisch mogelijk is, proberen we onze hele wereld te virtueel vast te leggen. Bossen worden digitaal gearchiveerd, zo ook monumenten en alledaagse voorwerpen zoals vuilniszakken. In dit video-essay stellen Deniz Tortum en Kathryn Hamilton complexe filosofische vragen over de grenzen van ons verlangen om alles te documenteren en vast te leggen en wat de mensheid dreigt te verliezen nu we op de rand van de ineenstorting van het milieu staan.

Now that it’s technologically possible, we are trying to record virtually our entire world. Forests are being digitally archived, as are monuments, and even everyday objects like garbage bags. In this video essay, Deniz Tortum and Kathryn Hamilton ask complex philosophical questions regarding the limits of our desire to record and what humanity risks losing as we find ourselves on the verge of environmental collapse.
zo 9 okt
  • 15:15
Kaarten
  • filmspecial
various countries
60’

Draaien, zoomen, duiken en tunnelen. In deze serie shorts verkennen we nieuwe en oude grenzen in de film.

Panning, zooming, swooping, tunnelling. In this series of shorts, we explore frontiers both old and new.

Misty Picture
Voordat de Twin Towers op 9/11 instortten, was hun beeld een visueel cliché geworden. De iconische gebouwen kwamen eindeloos voor in films die zich in de jaren tachtig en negentig in New York City afspeelden. In hun nieuwste found footage film creëren Christoph Girardet en Matthias Müller een enorme collage van Twin Tower scènes.

Before the Twin Towers collapsed on 9/11, their image had turned into a visual cliché. The iconic buildings featured endlessly in films set in New York City throughout the 1980s and 1990s. In their latest found footage short, Christoph Girardet and Matthias Müller create a vast collage of Twin Towers scene-stealing moments.

Minimal Sway While Starting My Way Up
Een intelligente lift ontdekt de wereld en neemt ons mee op een wilde rit van grote dieptepunten naar duizelingwekkende hoogten. Filmmaker Stéphanie Lagarde onderzoekt de onzichtbare verbanden tussen de megahoge toren, een speculatief object en het symbool van sociale, culturele en economische overheersing, en de diepe ondergrondse mijn, een plaats van extractie van natuurlijke rijkdom en koloniale uitbuiting.

As an intelligent elevator discovers the world, we are taken on a wild ride from the lowest of lows to dizzying heights. Filmmaker Stéphanie Lagarde explores the invisible links between the mega-tall tower, speculative object and symbol of social, cultural and economic domination, and the deep mine, a place of natural wealth extraction and colonial exploitation.

The Grannies
A small group of creatives play the computer game Red Dead Online together ‒ though they’re not actually playing the game as intended. Rather than completing the missions set in late-19th-century America, they set out like true pioneers towards the periphery of its playable world ‒ and beyond. Taking advantage of a glitch in the programming, they let themselves fall off the edge of the map. Marie Foulston’s short is a travelogue about a journey to another digital dimension.

Een kleine groep creatievelingen speelt samen het computerspel Red Dead Online, hoewel ze het spel niet echt spelen zoals bedoeld. In plaats van de missies die zich afspelen in het Amerika van de late 19e eeuw te voltooien, vertrekken ze als ware pioniers naar de grens van de speelbare wereld – en daarbuiten. Door gebruik te maken van een storing in de programmering, laten ze zich van de kaart vallen. De short van Marie Foulston is het verslag van een reis naar een andere digitale dimensie.

A Life On Mars
Sinds 2012 heeft NASA’s Marsrover Curiosity een half miljoen foto’s teruggestuurd naar de aarde. Afzonderlijk tonen deze afbeeldingen het Mars-terrein en adembenemende panorama’s, en maken ze opwindende wetenschappelijke ontdekkingen mogelijk – essentiële kennis voor toekomstige bemande missies naar Mars. Maar wanneer deze beelden in sequentie worden afgespeeld, rijst de vraag: hoe voelt het om alleen te zijn op een buitenaardse planeet? Deze korte documentaire is opgebouwd uit onbewerkte afbeeldingen en audio afkomstig van het open-dataproject van NASA. Het toont de verborgen momenten – van opwinding, buitenaardse zonsondergangen, stuifzand, eenzaamheid en zelfs veroudering – die de mensheid ooit op Mars zou kunnen ervaren.

Since 2012, NASA’s Mars rover Curiosity has transmitted half a million photos back to Earth. Separately, these images show the Martian terrain and breathtaking panoramas, and enable exciting scientific discoveries ‒ essential knowledge for future manned missions to Mars. But when these images are played in sequence, a question arises ‒ how does it feel to be alone on an alien planet? Constructed entirely from raw images and audio sourced from NASA’s open-data project, this short documentary digs through Curiosity’s nine-year history on Mars to find the hidden moments ‒ of excitement, alien sunsets, shifting sands, solitude and even aging ‒ the things humankind may one day experience first-hand on Mars.

Our Ark
Nu het technologisch mogelijk is, proberen we onze hele wereld te virtueel vast te leggen. Bossen worden digitaal gearchiveerd, zo ook monumenten en alledaagse voorwerpen zoals vuilniszakken. In dit video-essay stellen Deniz Tortum en Kathryn Hamilton complexe filosofische vragen over de grenzen van ons verlangen om alles te documenteren en vast te leggen en wat de mensheid dreigt te verliezen nu we op de rand van de ineenstorting van het milieu staan.

Now that it’s technologically possible, we are trying to record virtually our entire world. Forests are being digitally archived, as are monuments, and even everyday objects like garbage bags. In this video essay, Deniz Tortum and Kathryn Hamilton ask complex philosophical questions regarding the limits of our desire to record and what humanity risks losing as we find ourselves on the verge of environmental collapse.