Alfabeto Mangiarotti

Davide Maffei

Voor Angelo Mangiarotti (1921-2012) was ontwerp altijd ‘een geste’ –de schaal kwam bij hem op de tweede plaats. Hij maakte dan ook gebouwen, beeldhouwwerken én gebruiksvoorwerpen – wat in zijn tijd in Italië bepaald ongebruikelijk was. Mangiarotti bepleitte een kruisbestuiving tussendisciplines en zocht naar de waarden die op alle schalen en voor alle functies van belang zijn, zoals esthetiek en vakmanschap. Aan de hand van archief beelden en interviews met vrienden, collega’s en opdrachtgevers onderzoekt Alfabeto Mangiarotti – Het alfabet van Mangiarotti – de ideeën en het werk van deze eigenzinnige ontwerper. ‘Zijn latere ontwerpen zijn niet postmodern maar post-honest’, zegt iemand in de film. ‘Breng je calvinisme en radicaliteit samen dan krijg je Mangiarotti’, zegt een ander.

For Angelo Mangiarotti (1921-2012), design was always ‘a gesture’.For him, scale was of secondary importance. That’s why he made not onlybuildings but also sculptures and utensils – a rarity at the time in Italy.Mangiarotti argued for the mutual influencing of disciplines and sought valuesthat were relevant at all scales and for all functions, such as aesthetics andcraftsmanship. On the basis of archival images and interviews with friends,colleagues and clients, Alfabeto Mangiarotti – ‘The Mangiarotti Alphabet’ –investigates the work of this idiosyncratic designer. ‘His later designs arenot post-modern but post-honest’, someone points out in the film. ‘Bring yourCalvinism and radicalness together and you get Mangiarotti’, says another.

Deze voorstelling heeft al plaatsgevonden
  • filmspecial
Italië
2022
84’
Italiaans gesproken
Engels ondertiteld

Voor Angelo Mangiarotti (1921-2012) was ontwerp altijd ‘een geste’ –de schaal kwam bij hem op de tweede plaats. Hij maakte dan ook gebouwen, beeldhouwwerken én gebruiksvoorwerpen – wat in zijn tijd in Italië bepaald ongebruikelijk was. Mangiarotti bepleitte een kruisbestuiving tussendisciplines en zocht naar de waarden die op alle schalen en voor alle functies van belang zijn, zoals esthetiek en vakmanschap. Aan de hand van archief beelden en interviews met vrienden, collega’s en opdrachtgevers onderzoekt Alfabeto Mangiarotti – Het alfabet van Mangiarotti – de ideeën en het werk van deze eigenzinnige ontwerper. ‘Zijn latere ontwerpen zijn niet postmodern maar post-honest’, zegt iemand in de film. ‘Breng je calvinisme en radicaliteit samen dan krijg je Mangiarotti’, zegt een ander.

For Angelo Mangiarotti (1921-2012), design was always ‘a gesture’.For him, scale was of secondary importance. That’s why he made not onlybuildings but also sculptures and utensils – a rarity at the time in Italy.Mangiarotti argued for the mutual influencing of disciplines and sought valuesthat were relevant at all scales and for all functions, such as aesthetics andcraftsmanship. On the basis of archival images and interviews with friends,colleagues and clients, Alfabeto Mangiarotti – ‘The Mangiarotti Alphabet’ –investigates the work of this idiosyncratic designer. ‘His later designs arenot post-modern but post-honest’, someone points out in the film. ‘Bring yourCalvinism and radicalness together and you get Mangiarotti’, says another.