All Against All
Allen tegen allen
Luuk Bouwman

Regisseur Luuk Bouwman is te gast voor een Q&A na afloop van de film.

Na de Tweede Wereldoorlog werden circa 200.000 Nederlanders gearresteerd wegens collaboratie. De meesten konden na relatief korte tijd weer deelnemen aan de samenleving en zelfs glanzende carrières opbouwen. Anton Mussert, leider van de Nationaal-Socialistische Beweging in Nederland (de NSB) kreeg de doodstraf.

Als een archeologie van het fascisme in Nederland, onderzoekt deze rijk geïllustreerde historische documentaire hoe nationalistische gevoelens radicaliseren. De film laat zien dat de opkomst van het fascisme al een decennium voor de oprichting van de NSB in 1931 begint met het ontstaan van een aantal antidemocratische initiatieven, waarvan een miljonair met een opvallende voorkeur voor eenbenige vrouwen, een marktkoopman, een geestelijke en een kunstenaar de drijvende krachten zijn. Historici, schrijvers en verzamelaars van fascistische curiosa schetsen de ontwikkeling van een aanvankelijk marginale, versplinterde beweging tot een radicale, populistische partij.

Het openingswoord is voor marktkoopman Jan Baars. Een beeldschone luchtopname van een nevelig rivierenlandschap begeleidt de audio-opname waarin hij vertelt hoe hij als een van de leiders het ‘kiesvee’ toesprak; dat zijn boodschap volstrekt onbelangrijk was, maar dat het vuur van zijn woorden de massa beroerde.

 

After the Second World War, around 200,000 Dutch citizens were arrested for collaborating with the enemy. Most were soon released into a society in which they could fully participate, and even have great careers. Anton Mussert, the leader of the Dutch Nazi Party or NSB, was sentenced to death.

An archeology of fascism in the Netherlands, this richly illustrated historical documentary investigates the mechanism of nationalist feelings that radicalize. It shows how fascism was on the rise even a decade before the founding of the NSB, due to a number of anti-democratic initiatives led by a millionaire with a predilection for one-legged women, a market vendor, a cleric, and an artist. Historians, writers and collectors of fascist curios reveal how an initially marginal and fragmented movement grew into a radical populist party.

The film opens with an audio recording of market vendor and fascist leader Jan Baars, over a magnificent aerial scene of a misty river landscape, in which he describes how he addressed a “herd” of voters. It was the fire of his words that stirred the masses—his message was entirely unimportant.

Deze voorstelling heeft al plaatsgevonden
  • filmspecial
Nederland
2019
103’
Nederlands gesproken
Engels ondertiteld

Regisseur Luuk Bouwman is te gast voor een Q&A na afloop van de film.

Na de Tweede Wereldoorlog werden circa 200.000 Nederlanders gearresteerd wegens collaboratie. De meesten konden na relatief korte tijd weer deelnemen aan de samenleving en zelfs glanzende carrières opbouwen. Anton Mussert, leider van de Nationaal-Socialistische Beweging in Nederland (de NSB) kreeg de doodstraf.

Als een archeologie van het fascisme in Nederland, onderzoekt deze rijk geïllustreerde historische documentaire hoe nationalistische gevoelens radicaliseren. De film laat zien dat de opkomst van het fascisme al een decennium voor de oprichting van de NSB in 1931 begint met het ontstaan van een aantal antidemocratische initiatieven, waarvan een miljonair met een opvallende voorkeur voor eenbenige vrouwen, een marktkoopman, een geestelijke en een kunstenaar de drijvende krachten zijn. Historici, schrijvers en verzamelaars van fascistische curiosa schetsen de ontwikkeling van een aanvankelijk marginale, versplinterde beweging tot een radicale, populistische partij.

Het openingswoord is voor marktkoopman Jan Baars. Een beeldschone luchtopname van een nevelig rivierenlandschap begeleidt de audio-opname waarin hij vertelt hoe hij als een van de leiders het ‘kiesvee’ toesprak; dat zijn boodschap volstrekt onbelangrijk was, maar dat het vuur van zijn woorden de massa beroerde.

 

After the Second World War, around 200,000 Dutch citizens were arrested for collaborating with the enemy. Most were soon released into a society in which they could fully participate, and even have great careers. Anton Mussert, the leader of the Dutch Nazi Party or NSB, was sentenced to death.

An archeology of fascism in the Netherlands, this richly illustrated historical documentary investigates the mechanism of nationalist feelings that radicalize. It shows how fascism was on the rise even a decade before the founding of the NSB, due to a number of anti-democratic initiatives led by a millionaire with a predilection for one-legged women, a market vendor, a cleric, and an artist. Historians, writers and collectors of fascist curios reveal how an initially marginal and fragmented movement grew into a radical populist party.

The film opens with an audio recording of market vendor and fascist leader Jan Baars, over a magnificent aerial scene of a misty river landscape, in which he describes how he addressed a “herd” of voters. It was the fire of his words that stirred the masses—his message was entirely unimportant.