BNI - 1986 or a Sphinx's Interior & nagesprek

Toen architect Carel Weeber in 1986 de opdracht kreeg voor het ontwerp van de Schiegevangenis in Rotterdam, liet hij een 1:1-model bouwen van een van de gevangeniscellen. Bijna vier decennia later herbouwde filmmaker en kunstenaar Robert Glas de testopstelling van Weeber en nodigde hij drie personen uit om het model te verkennen. Terwijl de acteur die de jonge Weeber moet verbeelden zich verdiept in de mock-up, delen de oudere Weeber en de voormalige gevangene Jonathan hun gedachten over de ruimte. 1986 roept vragen op over de rol van de architect in het gevangeniswezen en confronteert ons met wat het betekent om iemand op te sluiten. Hoe wordt een leven beïnvloed door eenzame opsluiting?

Na de film zal Thierry Somers, hoofdredacteur van Nook, een gesprek leiden over de toekomst van gevangenisarchitectuur met een gevangenisarchitect Arno van Schaik en filmmaker Robert Glas.

When in 1986 architect Carel Weeber was tasked with the design of the Schie Prison in Rotterdam, he had a 1:1 mock-up built of one of the prison cells. Nearly four decades later, filmmaker and artist Robert Glas meticulously rebuilt Weeber’s test set-up and invited three individuals to explore the model. As an actor portraying the young Weeber interacts with the mock-up, the older Weeber and the former inmate Jonathan share their reflections on the space. 1986 raises questions about the architect’s role in the prison system and confronts us with what it means to lock someone away.

After the film, Thierry Somers, editor-in-chief of Nook, will chair a discussion about the future of prison architecture with prison architect Arno van Schaik and filmmaker Robert Glas.

Deze voorstelling heeft al plaatsgevonden
  • filmspecial
2022
90’

Toen architect Carel Weeber in 1986 de opdracht kreeg voor het ontwerp van de Schiegevangenis in Rotterdam, liet hij een 1:1-model bouwen van een van de gevangeniscellen. Bijna vier decennia later herbouwde filmmaker en kunstenaar Robert Glas de testopstelling van Weeber en nodigde hij drie personen uit om het model te verkennen. Terwijl de acteur die de jonge Weeber moet verbeelden zich verdiept in de mock-up, delen de oudere Weeber en de voormalige gevangene Jonathan hun gedachten over de ruimte. 1986 roept vragen op over de rol van de architect in het gevangeniswezen en confronteert ons met wat het betekent om iemand op te sluiten. Hoe wordt een leven beïnvloed door eenzame opsluiting?

Na de film zal Thierry Somers, hoofdredacteur van Nook, een gesprek leiden over de toekomst van gevangenisarchitectuur met een gevangenisarchitect Arno van Schaik en filmmaker Robert Glas.

When in 1986 architect Carel Weeber was tasked with the design of the Schie Prison in Rotterdam, he had a 1:1 mock-up built of one of the prison cells. Nearly four decades later, filmmaker and artist Robert Glas meticulously rebuilt Weeber’s test set-up and invited three individuals to explore the model. As an actor portraying the young Weeber interacts with the mock-up, the older Weeber and the former inmate Jonathan share their reflections on the space. 1986 raises questions about the architect’s role in the prison system and confronts us with what it means to lock someone away.

After the film, Thierry Somers, editor-in-chief of Nook, will chair a discussion about the future of prison architecture with prison architect Arno van Schaik and filmmaker Robert Glas.