De Keti Koti Tafel

Kom je ook op 4 april naar de Keti Koti Tafel in LantarenVenster?

We nodigen je graag uit om op 4 april deel te nemen aan de Keti Koti Tafel in LantarenVenster. Deelname is gratis. Door het uitwisselen van persoonlijke ervaringen, herinneringen en gevoelens aan tafel, staan we stil bij de hedendaagse gevolgen van het Nederlandse slavernijverleden.

Tijdens een driegangenmaaltijd met 100 mensen klinken treur- en bevrijdingsliederen en voeren deelnemers één-op-één gesprekken aan de hand van het thema Vooroordelen en verzet. De tafel is een unieke plek om een verdiepend gesprek te voeren met iemand die je nog niet eerder hebt ontmoet en met een andere culturele achtergrond dan jijzelf: witte en zwarte Nederlanders en alle kleuren daartussen in komen samen. Zo werken we gezamenlijk aan een toekomst waarbij we via wederzijdse compassie en empathie tot betekenisvolle inzichten komen.

De bijeenkomst omvat een openingsritueel, een gereconstrueerde slavenmaaltijd, treur- en bevrijdingsliederen uit de slavernijperiode gezongen door een koor, en rituele handelingen, allemaal ontworpen om moeilijke onderwerpen bespreekbaar te maken. Movisie heeft de Keti Koti Tafel erkend als een van de drie beste interventies om vooroordelen en discriminatie tegen te gaan.

Deze voorstelling heeft al plaatsgevonden

Kom je ook op 4 april naar de Keti Koti Tafel in LantarenVenster?

We nodigen je graag uit om op 4 april deel te nemen aan de Keti Koti Tafel in LantarenVenster. Deelname is gratis. Door het uitwisselen van persoonlijke ervaringen, herinneringen en gevoelens aan tafel, staan we stil bij de hedendaagse gevolgen van het Nederlandse slavernijverleden.

Tijdens een driegangenmaaltijd met 100 mensen klinken treur- en bevrijdingsliederen en voeren deelnemers één-op-één gesprekken aan de hand van het thema Vooroordelen en verzet. De tafel is een unieke plek om een verdiepend gesprek te voeren met iemand die je nog niet eerder hebt ontmoet en met een andere culturele achtergrond dan jijzelf: witte en zwarte Nederlanders en alle kleuren daartussen in komen samen. Zo werken we gezamenlijk aan een toekomst waarbij we via wederzijdse compassie en empathie tot betekenisvolle inzichten komen.

De bijeenkomst omvat een openingsritueel, een gereconstrueerde slavenmaaltijd, treur- en bevrijdingsliederen uit de slavernijperiode gezongen door een koor, en rituele handelingen, allemaal ontworpen om moeilijke onderwerpen bespreekbaar te maken. Movisie heeft de Keti Koti Tafel erkend als een van de drie beste interventies om vooroordelen en discriminatie tegen te gaan.

Praktische info

 

Tijd: 19:00 – 22:00 uur
Inloop vanaf 18:30 uur

geef je op voor de keti koti tafel

Dit evenement wordt georganiseerd in het kader van het Nationale Herdenkingsjaar Slavernijverleden.