Drifting

Intro Renzo Sgolacchia
Somnur Varda

Wereldwijd maken arbeidsmigranten lange en zware dagen op de bouwplaats. Met zijn honderdduizenden trekken zij zo goed als rechteloos van bouwplaats naar bouwplaats. Nauwelijks profiterend van de miljarden die met de bouwprojecten worden verdiend, worden zij uitgebuit om de heersende bouwwoedemogelijk te maken. Drifting volgt een groep Koerdische bouwvakkers in Istanbul. Hun persoonlijke verhalen, tijdelijke vriendschappen en voortdurende gevecht tegen onderbetaling en barre, mensonterende omstandigheden schetsen eenbeklemmend beeld. Als een van hen aankondigt naar Algerije te vertrekken, weetje als kijker al dat de beloften die hem zijn gedaan over betere huisvesting enwerkomstandigheden, en een hoger loon, niet zullen worden nagekomen.

Migrant workers spend long days toiling on construction sites aroundthe world. Disenfranchised, hundreds of thousands of them move from onebuilding site to the next. Scarcely profiting from the billions earned throughproperty developments, they are exploited in order to facilitate today’sbuilding boom. Drifting follows a group of Kurdish construction workers inIstanbul. Their personal stories, temporary friendships and constant battleagainst underpayment and harsh, inhuman conditions paint a haunting picture.When one of them announces that he is leaving for Algeria, the viewer knowsthat the promises made to him about better accommodation and workingconditions, and higher pay, will not be kept.

Deze voorstelling heeft al plaatsgevonden
  • filmspecial
Turkije
2022
67’
Turks, Koerdisch gesproken
Engels ondertiteld

Wereldwijd maken arbeidsmigranten lange en zware dagen op de bouwplaats. Met zijn honderdduizenden trekken zij zo goed als rechteloos van bouwplaats naar bouwplaats. Nauwelijks profiterend van de miljarden die met de bouwprojecten worden verdiend, worden zij uitgebuit om de heersende bouwwoedemogelijk te maken. Drifting volgt een groep Koerdische bouwvakkers in Istanbul. Hun persoonlijke verhalen, tijdelijke vriendschappen en voortdurende gevecht tegen onderbetaling en barre, mensonterende omstandigheden schetsen eenbeklemmend beeld. Als een van hen aankondigt naar Algerije te vertrekken, weetje als kijker al dat de beloften die hem zijn gedaan over betere huisvesting enwerkomstandigheden, en een hoger loon, niet zullen worden nagekomen.

Migrant workers spend long days toiling on construction sites aroundthe world. Disenfranchised, hundreds of thousands of them move from onebuilding site to the next. Scarcely profiting from the billions earned throughproperty developments, they are exploited in order to facilitate today’sbuilding boom. Drifting follows a group of Kurdish construction workers inIstanbul. Their personal stories, temporary friendships and constant battleagainst underpayment and harsh, inhuman conditions paint a haunting picture.When one of them announces that he is leaving for Algeria, the viewer knowsthat the promises made to him about better accommodation and workingconditions, and higher pay, will not be kept.