Galerie de Jaloezie - Travelogue, (a record of the) experiences of an author traveling

various directors

Zo’n honderd jaar geleden, voordat men had bedacht dat film verhalen moest vertellen, draaide film nog om laten zien. De travelogue toonde vreemde of exotische landschappen, en toonde ze in beweging: de camera werd voorop een auto of trein gemonteerd. In dit experimentele programma presenteert Rotterdams collectief Galerie de Jaloezie een selectie van korte films over de ruimte tussen twee plaatsen, fictief of reëel:: 7 Queens (Verena Paravel, 2008), Residual Light, Beneath the Floating Land (Bao Dachen, 2022) en Noordzee / North Sea ( Sophie Bates en Nick Thomas, 2021)

Architectuur is ook het ontwerp van denkbeeldige ruimtes: de ruimte na de douane op een vliegveld waar andere belastingregels gelden, een vrijstaat binnen een land, landsgrenzen überhaupt. De liminale ruimte tussen twee landen is daar een ander voorbeeld van. In de films komt deze ruimte steeds anders naar voren: via de betekenis van een rivier, een persoonlijke reis door New York of de mensen op een ferry naar Engeland. In plaats van een landschap dat letterlijk uit gebouwen, zand en bos bestaat, is het landschap hier een zee aan gedachten en ideeën: hoe ervaren we de wereld om ons heen? En hoe helpt het medium film ons begrip te vormen van deze wereld?

Galerie de Jaloezie is een platform voor audiovisuele kunst, opgericht door Gijs van der Meer en Anne Vera Veen. In lijn met hun achtergrond in Visuele Antropologie ligt de focus op film (of breder: bewegend beeld) dat het resultaat is van persoonlijk, sociaal-maatschappelijk of artistiek onderzoek. Vanuit kleine observaties zoeken ze naar een meerstemmig tegengeluid rond grote thema’s zoals de relatie tussen de mens en haar omgeving. Daarbij hoort het besef dat deze observaties altijd contextueel, fluïde en onderhevig aan verandering zijn. Vanuit welk perspectief is het werk gemaakt, en wat was de werkwijze?

A century ago film was essentially about showing. The travelogue showed landscapes, usually on the move. The camera was attached to a car or train. In this experimental programme, Galerie de Jaloezie, the Rotterdam platform for audio-visual art, presents a selection of shorts about the space between two places: fictive or real: 7 Queens (Verena Paravel, 2008), Residual Light, Beneath the Floating Land (Bao Dachen, 2022) and Noordzee / North Sea (Sophie Bates and Nick Thomas, 2021).

Architecture is also the design of imaginary spaces: the area behind customs at an airport where different tax laws apply, a free zone within a country, in fact all national borders. The liminal space between two countries is another example. Each of these films approaches this space in a different way: via the significance of a river, a personal journey through New York, or the people on a ferry to England. The landscape here is composed not of buildings, sand and forest, but of an ocean of thoughts and ideas. How do we experience the world around us? And how does the medium of film help us to get a grip on the world?

Galerie de Jaloezie is a platform for audio-visual art founded by Gijs van der Meer and Anne Vera Veen. In line with their background in visual anthropology, they focus on film (or more broadly, the moving image) that is the result of personal, social or artistic research. On the basis of minor observations, they search for dissenting views, from multiple sources, on major themes such as the relationship between people and their environment. That calls for an awareness that these observations are always contextual, fluid and subject to change. From what perspective is a work made, and what method was applied? 

Deze voorstelling heeft al plaatsgevonden
  • filmspecial
various countries
75’

Zo’n honderd jaar geleden, voordat men had bedacht dat film verhalen moest vertellen, draaide film nog om laten zien. De travelogue toonde vreemde of exotische landschappen, en toonde ze in beweging: de camera werd voorop een auto of trein gemonteerd. In dit experimentele programma presenteert Rotterdams collectief Galerie de Jaloezie een selectie van korte films over de ruimte tussen twee plaatsen, fictief of reëel:: 7 Queens (Verena Paravel, 2008), Residual Light, Beneath the Floating Land (Bao Dachen, 2022) en Noordzee / North Sea ( Sophie Bates en Nick Thomas, 2021)

Architectuur is ook het ontwerp van denkbeeldige ruimtes: de ruimte na de douane op een vliegveld waar andere belastingregels gelden, een vrijstaat binnen een land, landsgrenzen überhaupt. De liminale ruimte tussen twee landen is daar een ander voorbeeld van. In de films komt deze ruimte steeds anders naar voren: via de betekenis van een rivier, een persoonlijke reis door New York of de mensen op een ferry naar Engeland. In plaats van een landschap dat letterlijk uit gebouwen, zand en bos bestaat, is het landschap hier een zee aan gedachten en ideeën: hoe ervaren we de wereld om ons heen? En hoe helpt het medium film ons begrip te vormen van deze wereld?

Galerie de Jaloezie is een platform voor audiovisuele kunst, opgericht door Gijs van der Meer en Anne Vera Veen. In lijn met hun achtergrond in Visuele Antropologie ligt de focus op film (of breder: bewegend beeld) dat het resultaat is van persoonlijk, sociaal-maatschappelijk of artistiek onderzoek. Vanuit kleine observaties zoeken ze naar een meerstemmig tegengeluid rond grote thema’s zoals de relatie tussen de mens en haar omgeving. Daarbij hoort het besef dat deze observaties altijd contextueel, fluïde en onderhevig aan verandering zijn. Vanuit welk perspectief is het werk gemaakt, en wat was de werkwijze?

A century ago film was essentially about showing. The travelogue showed landscapes, usually on the move. The camera was attached to a car or train. In this experimental programme, Galerie de Jaloezie, the Rotterdam platform for audio-visual art, presents a selection of shorts about the space between two places: fictive or real: 7 Queens (Verena Paravel, 2008), Residual Light, Beneath the Floating Land (Bao Dachen, 2022) and Noordzee / North Sea (Sophie Bates and Nick Thomas, 2021).

Architecture is also the design of imaginary spaces: the area behind customs at an airport where different tax laws apply, a free zone within a country, in fact all national borders. The liminal space between two countries is another example. Each of these films approaches this space in a different way: via the significance of a river, a personal journey through New York, or the people on a ferry to England. The landscape here is composed not of buildings, sand and forest, but of an ocean of thoughts and ideas. How do we experience the world around us? And how does the medium of film help us to get a grip on the world?

Galerie de Jaloezie is a platform for audio-visual art founded by Gijs van der Meer and Anne Vera Veen. In line with their background in visual anthropology, they focus on film (or more broadly, the moving image) that is the result of personal, social or artistic research. On the basis of minor observations, they search for dissenting views, from multiple sources, on major themes such as the relationship between people and their environment. That calls for an awareness that these observations are always contextual, fluid and subject to change. From what perspective is a work made, and what method was applied?