Grandad & The Pier

Voorprogramma: Brutal Utopias (35') & Intro Marieke Hillen
Reuben Armstrong

Hartverwarmende film over een gepassioneerde, schijnbaar onvermoeibare man, die met charme en overtuigingskracht de bevolking meekrijgt om een beeldbepalende gietijzeren pier op het eiland Man te behouden voor het nageslacht. Gefilmd door zijn kleinzoon is het ook een invoelbaar relaas overeen gemeenschap die opkomt voor het behoud van erfgoed dat verankerd is in ieders persoonlijke geschiedenis: de 130 jaar oude pier is het geheugen van het eiland. Grandad & The Pier is een prachtige ode aan het leven en aan de kracht van het collectief.

Moving film about a passionate and seemingly tireless man who useshis charm and persuasiveness to win over people in his battle to preserve forposterity a landmark cast-iron pier on the Isle of Man. Filmed by his grandson,it is also a gripping account of a community campaigning for the survival ofheritage that is rooted in everybody’s personal history: the 130-year-old pierconstitutes the memory of the island. Grandad & The Pier is a wonderful odeto life and to the power of the collective.

Brutal Utopias – Director: Morgan Adamson

In de wijk Cedar-Riverside in Minneapolis werd rond 1970 de aanleg van een hoogbouwwijk halverwege stopgezet na verzet van bewoners. Zijde monstreerden, maar hielden ook een huurstaking en voerden – en wonnen –rechtszaken vanwege ‘de ecologische en sociale nadelen van hoogbouw’. De ontwikkelaars probeerden het tij nog te keren met vredestekens op hun artist’s impressions, maar uiteindelijk schreven de bewoners van Riverside zelf, collectief, een vernieuwingsplan voor het deel van de wijk dat nog niet was gesloopt. Een aanstekelijk optimistische film over wat een tegencultuur vermag. Met een verrassende prelude over de bewoners van de flats. ‘The people united will never be defeated!’

Around 1970, opposition from residents halted the construction ofhigh-rise development in the Cedar-Riverside neighbourhood of Minneapolis atthe midway point. They demonstrated, refused to pay rent and took lawsuits –which they won – because of the ‘ecological and social disadvantages ofhigh-rise development’. The developers tried to turn the tide with peace signson their artist’s impressions, but in the end the residents of Riversidethemselves drew up, collectively, a renewal plan for the part of theneighbourhood that had not yet been demolished. A contagiously optimistic filmabout what a counterculture can achieve. With a surprising prelude about theresidents of the flats. ‘The people united will never be defeated!’

Deze voorstelling heeft al plaatsgevonden
  • filmspecial
Verenigd Koninkrijk
2023
45’
Engels gesproken

Hartverwarmende film over een gepassioneerde, schijnbaar onvermoeibare man, die met charme en overtuigingskracht de bevolking meekrijgt om een beeldbepalende gietijzeren pier op het eiland Man te behouden voor het nageslacht. Gefilmd door zijn kleinzoon is het ook een invoelbaar relaas overeen gemeenschap die opkomt voor het behoud van erfgoed dat verankerd is in ieders persoonlijke geschiedenis: de 130 jaar oude pier is het geheugen van het eiland. Grandad & The Pier is een prachtige ode aan het leven en aan de kracht van het collectief.

Moving film about a passionate and seemingly tireless man who useshis charm and persuasiveness to win over people in his battle to preserve forposterity a landmark cast-iron pier on the Isle of Man. Filmed by his grandson,it is also a gripping account of a community campaigning for the survival ofheritage that is rooted in everybody’s personal history: the 130-year-old pierconstitutes the memory of the island. Grandad & The Pier is a wonderful odeto life and to the power of the collective.

Brutal Utopias – Director: Morgan Adamson

In de wijk Cedar-Riverside in Minneapolis werd rond 1970 de aanleg van een hoogbouwwijk halverwege stopgezet na verzet van bewoners. Zijde monstreerden, maar hielden ook een huurstaking en voerden – en wonnen –rechtszaken vanwege ‘de ecologische en sociale nadelen van hoogbouw’. De ontwikkelaars probeerden het tij nog te keren met vredestekens op hun artist’s impressions, maar uiteindelijk schreven de bewoners van Riverside zelf, collectief, een vernieuwingsplan voor het deel van de wijk dat nog niet was gesloopt. Een aanstekelijk optimistische film over wat een tegencultuur vermag. Met een verrassende prelude over de bewoners van de flats. ‘The people united will never be defeated!’

Around 1970, opposition from residents halted the construction ofhigh-rise development in the Cedar-Riverside neighbourhood of Minneapolis atthe midway point. They demonstrated, refused to pay rent and took lawsuits –which they won – because of the ‘ecological and social disadvantages ofhigh-rise development’. The developers tried to turn the tide with peace signson their artist’s impressions, but in the end the residents of Riversidethemselves drew up, collectively, a renewal plan for the part of theneighbourhood that had not yet been demolished. A contagiously optimistic filmabout what a counterculture can achieve. With a surprising prelude about theresidents of the flats. ‘The people united will never be defeated!’