Master: Susan Schuppli & Interview Sereh Mandias

Contested spaces – betwiste ruimtes – zijn complex en moeilijk te omvatten. Architectuur kan als methode dienen om grip te krijgen op deze complexiteit. Kunstenaar en onderzoeker Susan Schuppli belicht in haar lezing hoe architectuur en film deze ingewikkelde kluwen van politiek, oorlog en klimaatverandering kunnen ontrafelen. Aan de hand van Schuppli’s werk, gaat architect Sereh Mendias in gesprek over deze vernieuwende rol van architectuur. Schhuppli is Director of the Centre for Research Architecture, Goldsmiths and affiliate artist-researcher of Forensic Architecture.

Contested spaces are complex and difficult to grasp. Architecture can serve as a method to understand this complexity. In her lecture, artist and researcher Susan Schuppli illuminates how architecture and film can unravel this complicated tangle of politics, war and climate change. On the basis of Schuppli’s work, architect Sereh Mendias will talk to her about this innovative role for architecture. Schuppli is Director of the Centre for Research Architecture, Goldsmiths and affiliate artist-researcher of Forensic Architecture.

Deze voorstelling heeft al plaatsgevonden
  • filmspecial
95’

Contested spaces – betwiste ruimtes – zijn complex en moeilijk te omvatten. Architectuur kan als methode dienen om grip te krijgen op deze complexiteit. Kunstenaar en onderzoeker Susan Schuppli belicht in haar lezing hoe architectuur en film deze ingewikkelde kluwen van politiek, oorlog en klimaatverandering kunnen ontrafelen. Aan de hand van Schuppli’s werk, gaat architect Sereh Mendias in gesprek over deze vernieuwende rol van architectuur. Schhuppli is Director of the Centre for Research Architecture, Goldsmiths and affiliate artist-researcher of Forensic Architecture.

Contested spaces are complex and difficult to grasp. Architecture can serve as a method to understand this complexity. In her lecture, artist and researcher Susan Schuppli illuminates how architecture and film can unravel this complicated tangle of politics, war and climate change. On the basis of Schuppli’s work, architect Sereh Mendias will talk to her about this innovative role for architecture. Schuppli is Director of the Centre for Research Architecture, Goldsmiths and affiliate artist-researcher of Forensic Architecture.