Shelter without Shelter

Voorprogramma: 13 Square Meters (16')
Mark Breeze, Tom Scott-Smith

Shelter Without Shelter

Shelter Without Shelter, gefilmd over een periode van vijf jaar, is een grondig onderzoek naar de uitdagingen en oplossingen voor de enorme opgave van tijdelijke huisvesting voor vluchtelingen. Filmmakers Mark Breeze en Tom Scott-Smith onderzoeken hoe mensen die de oorlog in Syrië ontvluchtten, werden gehuisvest in het Midden-Oosten en Europa. De documentaire geeft een overzicht van de talloze vormen van onderdak die de vluchtelingen tegenkwamen, van illegale nederzettingen tot enorme door architecten ontworpen opvangcentra. Welke problemen, vereisten en politieke factoren bepalen deze maatschappelijke en architectonische opgave? Een confronterende uiteenzetting over een wereldwijd probleem dat urgenter is dan ooit.

Filmed over a period of five years, Shelter Without Shelter is a thorough investigation into the challenges facing the ever-growing need for temporary refugee housing. Filmmakers Mark Breeze and Tom Scott-Smith explore how people escaping the turmoil in Syria were housed in the Middle East and Europe. Providing an overview of the myriad forms of shelter the refugees encountered – from illegal settlements to enormous architect-designed reception centres – the documentary reveals the challenges shaping this enormous societal and architectural challenge. An informative primer on an issue that is more urgent than ever.

13 Square Meters

In 2015 moest Berlijn van de ene op de andere dag duizenden vluchtelingen opvangen. Om hen te huisvesten, werden nieuwe soorten vluchtelingenkampen genaamd Tempohomes gebouwd en werden nieuwe typologieën van onderdak ontworpen. Hoe gingen de vluchtelingen binnen deze kampen om met de verschillende betekenissen van thuis en hoe reageerden de betrokkenen op het opvangen van vluchtelingen?

In 2015, Berlin received thousands of refugees overnight. To accommodate them, new types of refugee camps called ‘Tempohomes’ were constructed, and new typologies of shelter were designed. Within these camps, how did refugees navigate the meanings of ‘home’, and how did the camp managers respond to refugees’ appropriations?

vr 7 okt
  • 16:45
Kaarten
  • filmspecial
Verenigd Koninkrijk
2020
108’
Engels gesproken
VO ondertiteld

Shelter Without Shelter

Shelter Without Shelter, gefilmd over een periode van vijf jaar, is een grondig onderzoek naar de uitdagingen en oplossingen voor de enorme opgave van tijdelijke huisvesting voor vluchtelingen. Filmmakers Mark Breeze en Tom Scott-Smith onderzoeken hoe mensen die de oorlog in Syrië ontvluchtten, werden gehuisvest in het Midden-Oosten en Europa. De documentaire geeft een overzicht van de talloze vormen van onderdak die de vluchtelingen tegenkwamen, van illegale nederzettingen tot enorme door architecten ontworpen opvangcentra. Welke problemen, vereisten en politieke factoren bepalen deze maatschappelijke en architectonische opgave? Een confronterende uiteenzetting over een wereldwijd probleem dat urgenter is dan ooit.

Filmed over a period of five years, Shelter Without Shelter is a thorough investigation into the challenges facing the ever-growing need for temporary refugee housing. Filmmakers Mark Breeze and Tom Scott-Smith explore how people escaping the turmoil in Syria were housed in the Middle East and Europe. Providing an overview of the myriad forms of shelter the refugees encountered – from illegal settlements to enormous architect-designed reception centres – the documentary reveals the challenges shaping this enormous societal and architectural challenge. An informative primer on an issue that is more urgent than ever.

13 Square Meters

In 2015 moest Berlijn van de ene op de andere dag duizenden vluchtelingen opvangen. Om hen te huisvesten, werden nieuwe soorten vluchtelingenkampen genaamd Tempohomes gebouwd en werden nieuwe typologieën van onderdak ontworpen. Hoe gingen de vluchtelingen binnen deze kampen om met de verschillende betekenissen van thuis en hoe reageerden de betrokkenen op het opvangen van vluchtelingen?

In 2015, Berlin received thousands of refugees overnight. To accommodate them, new types of refugee camps called ‘Tempohomes’ were constructed, and new typologies of shelter were designed. Within these camps, how did refugees navigate the meanings of ‘home’, and how did the camp managers respond to refugees’ appropriations?