The Battle over the last farm of Amsterdam

Intro Meta van Drunen
Bart Melief

De Lutkemeerpolder is een klein poldertje tussen Schiphol en Amsterdam. Hoe klein ook, er is vanwege de ligging veel om te doen :corruptieschandalen rond de grond, lucratieve veranderingen van bestemmingen. Als ecologische zorgboerderij De Boterbloem het veld moet ruimen stuit dat op verzet. Van de boerin, wier familie deze grond al 114 jaar bewerkt, en van standvastige actievoerders die de bouw van distributiecentra sowieso funest vinden voor het landschap en het klimaat. Vreemd genoeg denkt de betrokken Amsterdamse GroenLinks-wethouder daar anders over. Bart Melief volgde de verwikkelingen rond De Boterbloem drie jaar lang, wat resulteerde in een verontrustend document en een mooi afgewogen eerbetoon.

Lutkemeerpolder is a small polder positioned between Schiphol andAmsterdam. Despite its size, it has generated plenty of discussion because ofcorruption scandals concerning land and lucrative zoning changes. Protestsflare when De Boterbloem organic care farm is threatened with closure. They areled by the farmer, whose family have worked the land here for 114 years, and bytenacious campaigners who view the construction of distribution centres asdisastrous for the landscape and climate. Oddly, the Amsterdam aldermanconcerned, a member of the Green Left Party, sees matters differently. BartMelief followed developments around De Boterbloem for three years, which hasresulted in a disturbing document and a finely measured tribute.

Deze voorstelling heeft al plaatsgevonden
  • filmspecial
Nederland
2023
75’
Nederlands gesproken
Engels ondertiteld

De Lutkemeerpolder is een klein poldertje tussen Schiphol en Amsterdam. Hoe klein ook, er is vanwege de ligging veel om te doen :corruptieschandalen rond de grond, lucratieve veranderingen van bestemmingen. Als ecologische zorgboerderij De Boterbloem het veld moet ruimen stuit dat op verzet. Van de boerin, wier familie deze grond al 114 jaar bewerkt, en van standvastige actievoerders die de bouw van distributiecentra sowieso funest vinden voor het landschap en het klimaat. Vreemd genoeg denkt de betrokken Amsterdamse GroenLinks-wethouder daar anders over. Bart Melief volgde de verwikkelingen rond De Boterbloem drie jaar lang, wat resulteerde in een verontrustend document en een mooi afgewogen eerbetoon.

Lutkemeerpolder is a small polder positioned between Schiphol andAmsterdam. Despite its size, it has generated plenty of discussion because ofcorruption scandals concerning land and lucrative zoning changes. Protestsflare when De Boterbloem organic care farm is threatened with closure. They areled by the farmer, whose family have worked the land here for 114 years, and bytenacious campaigners who view the construction of distribution centres asdisastrous for the landscape and climate. Oddly, the Amsterdam aldermanconcerned, a member of the Green Left Party, sees matters differently. BartMelief followed developments around De Boterbloem for three years, which hasresulted in a disturbing document and a finely measured tribute.