After the End of the World

Nadim Mishlawi

Beiroet verkeert in een constante toestand tussen being en fading. Gebouwen staan leeg omdat ze zijn beschadigd in de burgeroorlog of nooit zijn afgebouwd. Niemand houdt zich aan een masterplan of bekommert zich om hoe hetis om hier te wonen – met een muur pal voor je raam. Gebouwen verdwijnen zomaar en niemand die ze zich daarna nog kan herinneren. Nadim Mishlawi zoekt in Beiroet naar sporen van zijn verleden en spreekt architecten en archivarissen die op hun manier hetzelfde doen. Zijn film tast af hoe je naar een stad kunt kijken en tast tegelijkertijd de stad af, Beiroet. Als grande finale ontplofteen havenpakhuis.

Beirut exists in a constant state of being and fading. Buildingsstand vacant as a result of civil war damage or because they were never finished. Nobody sticks to a masterplan or concerns themselves with what it’slike to live here – with a wall right in front of your window. Buildings disappear just like that, and soon nobody can even recall them. Nadim Mishlawi searches in Beirut for traces of his past and speaks to architects andarchivists who do likewise in their own way. His film explores how you can lookat a city while also exploring Beirut. In a grand finale, a port warehouse explodes.

 

Deze voorstelling heeft al plaatsgevonden
  • filmspecial
Libanon
2022
72’
Engels, Libanees Arabisch (dialect) gesproken
Engels ondertiteld

Beiroet verkeert in een constante toestand tussen being en fading. Gebouwen staan leeg omdat ze zijn beschadigd in de burgeroorlog of nooit zijn afgebouwd. Niemand houdt zich aan een masterplan of bekommert zich om hoe hetis om hier te wonen – met een muur pal voor je raam. Gebouwen verdwijnen zomaar en niemand die ze zich daarna nog kan herinneren. Nadim Mishlawi zoekt in Beiroet naar sporen van zijn verleden en spreekt architecten en archivarissen die op hun manier hetzelfde doen. Zijn film tast af hoe je naar een stad kunt kijken en tast tegelijkertijd de stad af, Beiroet. Als grande finale ontplofteen havenpakhuis.

Beirut exists in a constant state of being and fading. Buildingsstand vacant as a result of civil war damage or because they were never finished. Nobody sticks to a masterplan or concerns themselves with what it’slike to live here – with a wall right in front of your window. Buildings disappear just like that, and soon nobody can even recall them. Nadim Mishlawi searches in Beirut for traces of his past and speaks to architects andarchivists who do likewise in their own way. His film explores how you can lookat a city while also exploring Beirut. In a grand finale, a port warehouse explodes.