Modernism Inc.

Intro Deyan Sudjic
Jason Andrew Cohn

Zijn ontwerpen voor IBM openden de ogen van veel bedrijven voor het belang van corporate identity voor de marktwaarde van het bedrijf. Architect Eliot Noyes was een van de baanbrekende pioniers van het Modern Design tijdens de naoorlogse booming economics in de Verenigde Staten. De film volgt zijn onwaarschijnlijke carrière vol fantastische ontwerpen – tot er eind jaren zestig barsten in het plafond verschijnen. Een nieuwe generatie zet vraagtekens bij het ongeremd consumentisme waar ze Noyes medeverantwoordelijk voor houden. Modernism, Inc. schetst het verhaal van een ongekend ontwerptalent in een tijd vol optimisme die met een schok tot stilstand kwam.

His designs for IBM opened the eyes of many companies to the importance of corporate identity to the market value of a firm. Architect Eliot Noyes was one of the leading pioneers of modern design during the post-war booming economics in the United States. The film follows his improbable career filled with fantastic designs – until cracks began to appear. By the late 1960s, a new generation had begun to question the unbridled consumerism for which they held Noyes partly responsible. Modernism, Inc. outlines the story of an unprecedented design talent in an era of optimism that came to an abrupt halt.

Deze voorstelling heeft al plaatsgevonden
  • filmspecial
Verenigde Staten
2023
78’
Engels gesproken

Zijn ontwerpen voor IBM openden de ogen van veel bedrijven voor het belang van corporate identity voor de marktwaarde van het bedrijf. Architect Eliot Noyes was een van de baanbrekende pioniers van het Modern Design tijdens de naoorlogse booming economics in de Verenigde Staten. De film volgt zijn onwaarschijnlijke carrière vol fantastische ontwerpen – tot er eind jaren zestig barsten in het plafond verschijnen. Een nieuwe generatie zet vraagtekens bij het ongeremd consumentisme waar ze Noyes medeverantwoordelijk voor houden. Modernism, Inc. schetst het verhaal van een ongekend ontwerptalent in een tijd vol optimisme die met een schok tot stilstand kwam.

His designs for IBM opened the eyes of many companies to the importance of corporate identity to the market value of a firm. Architect Eliot Noyes was one of the leading pioneers of modern design during the post-war booming economics in the United States. The film follows his improbable career filled with fantastic designs – until cracks began to appear. By the late 1960s, a new generation had begun to question the unbridled consumerism for which they held Noyes partly responsible. Modernism, Inc. outlines the story of an unprecedented design talent in an era of optimism that came to an abrupt halt.