The Kingmaker
Lauren Greenfield

Treurig kijkt de negentigjarige Imelda Marcos vanuit haar auto naar de armoede in Manilla. Hoe anders was het op de Filipijnen tussen 1965 en 1986, merkt ze op, toen haar man Ferdinand Marcos nog aan de macht was. De voormalige First Lady haalt een dikke stapel bankbiljetten tevoorschijn, voor de bedelende landgenoten die ze passeert. En even later nog zo’n pak geld, bij een bezoek aan jonge kankerpatiënten.

Regisseur Lauren Greenfield, die haar fascinatie voor rijkdom eerder onder meer toonde met Generation Wealth, duikt voor haar nieuwste film in het puissante leven van de familie Marcos. Imelda, een moderne Marie Antoinette, zegt weer een paradijs van de Filipijnen te willen maken. Maar hoe komt ze eigenlijk aan al dat geld?

Terwijl Marcos zelf constant haar eigen goedheid blijft verkopen, vertellen activisten en politieke tegenstanders over de verwoestende corruptie in de Filipijnen. Het contrast met Imelda’s trotse, vaderlandslievende verhaal gaat steeds meer bijten. The Kingmaker laat zien hoe geld en macht elkaar in stand houden, en hoe de donkere geschiedenis zichzelf herhaalt.

The 90-year-old Imelda Marcos looks out sadly at the poverty in Manila through her car window. How different things were in the Philippines between 1965 and 1986, she says, when her husband Ferdinand Marcos was still in power. The former first lady takes out a thick wad of cash to hand out to beggars as she passes. And when she pays a visit to some young cancer patients, she produces another stack of banknotes.

Director Lauren Greenfield, who previously explored her fascination for the rich in Generation Wealth, now delves into the opulent life of the Marcos family. Imelda, a modern-day Marie Antoinette, says she wants to make the Philippines a paradise again. But where does she actually get all that money from?

While Marcos herself constantly advertises her own virtue, activists and political opponents talk about the devastating corruption in the Philippines. The contrast with Imelda’s proud, patriotic story becomes increasingly painful. The Kingmaker shows how money and power sustain each other, and how dark history repeats itself.

za 30 nov
  • 19:30
Kaarten
€ 10,50
  • filmspecial
Verenigde Staten
2019
100’
Engels gesproken
niet ondertiteld

Treurig kijkt de negentigjarige Imelda Marcos vanuit haar auto naar de armoede in Manilla. Hoe anders was het op de Filipijnen tussen 1965 en 1986, merkt ze op, toen haar man Ferdinand Marcos nog aan de macht was. De voormalige First Lady haalt een dikke stapel bankbiljetten tevoorschijn, voor de bedelende landgenoten die ze passeert. En even later nog zo’n pak geld, bij een bezoek aan jonge kankerpatiënten.

Regisseur Lauren Greenfield, die haar fascinatie voor rijkdom eerder onder meer toonde met Generation Wealth, duikt voor haar nieuwste film in het puissante leven van de familie Marcos. Imelda, een moderne Marie Antoinette, zegt weer een paradijs van de Filipijnen te willen maken. Maar hoe komt ze eigenlijk aan al dat geld?

Terwijl Marcos zelf constant haar eigen goedheid blijft verkopen, vertellen activisten en politieke tegenstanders over de verwoestende corruptie in de Filipijnen. Het contrast met Imelda’s trotse, vaderlandslievende verhaal gaat steeds meer bijten. The Kingmaker laat zien hoe geld en macht elkaar in stand houden, en hoe de donkere geschiedenis zichzelf herhaalt.

The 90-year-old Imelda Marcos looks out sadly at the poverty in Manila through her car window. How different things were in the Philippines between 1965 and 1986, she says, when her husband Ferdinand Marcos was still in power. The former first lady takes out a thick wad of cash to hand out to beggars as she passes. And when she pays a visit to some young cancer patients, she produces another stack of banknotes.

Director Lauren Greenfield, who previously explored her fascination for the rich in Generation Wealth, now delves into the opulent life of the Marcos family. Imelda, a modern-day Marie Antoinette, says she wants to make the Philippines a paradise again. But where does she actually get all that money from?

While Marcos herself constantly advertises her own virtue, activists and political opponents talk about the devastating corruption in the Philippines. The contrast with Imelda’s proud, patriotic story becomes increasingly painful. The Kingmaker shows how money and power sustain each other, and how dark history repeats itself.