The Oil Machine

Emma Davie

Naast een weids en leeg wateroppervlak is de Noordzee ook de“achtertuin” die al jarenlang onze consumptie-gedreven levensstijl voedt. Dezee is namelijk volledig verstedelijkt: opgedeeld in percelen die verkocht zijnaan de hoogste bieder voor olie- en gasboringen. De catastrofale gevolgen vande klimaatverandering dwingen ons om kritisch naar het gebruik van de Noordzeete gaan kijken. The Oil Machine vertelt over het ontwerp van zeepercelen, demanier waarop contracten worden gegund, greenwashing en de milieu-impact van deplatforms en ook de ontmanteling ervan. De film gaat over het zwarte goud datnog steeds stroomt en alles in zijn loop bevlekt.

Besides being a vast, empty body of water, the North Sea is the‘back garden’ that has been feeding our consumer-driven lifestyle for years.For the sea is totally urbanized: divided into blocks that are sold to thehighest bidder for oil and gas drilling. The catastrophic consequences ofclimate change force us to look critically at how the North Sea is used. TheOil Machine sheds light on the division of the sea into sectors and blocks, theprocess of issuing contracts, greenwashing, and the environmental impact of thedrilling platforms and their dismantlement. A film about the black gold thatstill flows, staining everything in its path.

Deze voorstelling heeft al plaatsgevonden
  • filmspecial
Verenigd Koninkrijk
2022
78’
Engels gesproken

Naast een weids en leeg wateroppervlak is de Noordzee ook de“achtertuin” die al jarenlang onze consumptie-gedreven levensstijl voedt. Dezee is namelijk volledig verstedelijkt: opgedeeld in percelen die verkocht zijnaan de hoogste bieder voor olie- en gasboringen. De catastrofale gevolgen vande klimaatverandering dwingen ons om kritisch naar het gebruik van de Noordzeete gaan kijken. The Oil Machine vertelt over het ontwerp van zeepercelen, demanier waarop contracten worden gegund, greenwashing en de milieu-impact van deplatforms en ook de ontmanteling ervan. De film gaat over het zwarte goud datnog steeds stroomt en alles in zijn loop bevlekt.

Besides being a vast, empty body of water, the North Sea is the‘back garden’ that has been feeding our consumer-driven lifestyle for years.For the sea is totally urbanized: divided into blocks that are sold to thehighest bidder for oil and gas drilling. The catastrophic consequences ofclimate change force us to look critically at how the North Sea is used. TheOil Machine sheds light on the division of the sea into sectors and blocks, theprocess of issuing contracts, greenwashing, and the environmental impact of thedrilling platforms and their dismantlement. A film about the black gold thatstill flows, staining everything in its path.